Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

"Cresterea competitivitatii firmei prin
implementarea sistemului informatic ERP�
PROIECT COFINANTAT PRIN FONDUL
EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

Targu-Mures, 25.07.2014

S.C. FIMATEX S.R.L, cu sediul in Targu-Mures, str. Baneasa nr. 8,
Jud. Mures, cod postal 540199, a derulat, in perioada 09.01.201425.07.2014, proiectul "SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT PENTRU
IMBUNATATIREA ACTIVITATII SOCIETATII�, cod SMIS - CSNR 46624,
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza
contractului de finantare 1573/331, 24.12.2013, incheiat cu Ministerul
Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru
Axa Prioritara 3 � "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public� a POS CCE.

Valoarea totala a proiectului este de 176.049,57 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 86.846,56 lei.

Proiectul s-a implementat in localitatea Targu-Mures, str. Baneasa
nr. 8, jud. Mures, pe parcursul a 7 luni.

Rezultatul proiectului se reflecta in atingerea indicatorului de realizare
propus prin proiect si anume:

- 7 produse/servicii proiectate pe calculator

- 6 persoane instruite pentru folosirea aplicatiei informatice

- 6 utilizatori (individuali, firme, institutii) ai aplicatiilor informatice.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Paraschiv Marcela-Ionela

Functie: Administrator

Tel. 0740 09.17.71, Fax: 0265-26.31.40, e-mail: fimatex.romania@gmail.com

Lasă un comentariu