C O N V O C A T O R

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 2.135, din data de 24 iulie 2014, se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului local municipal Targu-Mures, care va avea loc marti, 29 iulie 2014, ora 14.00, la sediul Municipiului
Targu-Mures din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

Informare privind desfasurarea vizitei membrilor delegatiei
Primariei Municipiului si Consiliului local municipal TarguMures la Baja/Ungaria, in perioada 11 � 13 iulie 2014.

1. Informare privind activitatea asistentilor personali din
cadrul Serviciului public de asistenta social, in perioada
1 ianuarie 2014 � 30 iunie 2014.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al
Unitatii Administrativ Teritoriale � Municipiul Targu-Mures pe
anul 2014.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor facilitati
fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrari
de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei
energetice ori pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de la bugetul
local a sumelor pentru sezonul competitional 2014 � 2015, in
vederea continuarii asocierii dintre Municipiul Targu-Mures si
Club Sportiv Nova Vita din Targu-Mures.

5. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de
salubrizare pentru Municipiul Targu-Mures.

6. Proiect de hotarare privind unele modificari la
organigrama si statul de functii ale Serviciului Public
Administratia Gradinii Zoologice.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Targu-Mures si
vanzarea prin licitatie publica a imobilului situat in Targu-Mures
str. Baneasa nr. 8.

8. Proiect de hotarare privind achizitionarea in proprietatea
Municipiului Targu-Mures a imobilului situat in Targu-Mures
str. Mureseni nr. 50.

9. Proiect de hotarare privind achizitionarea in proprietatea
Municipiului Targu-Mures a imobilului situat pe str. Gheorghe
Doja nr. 193.

10. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului
local municipal nr. 286/06.08.2010 referitoare la aprobarea
incheierii unei Conventii de plata si garantare cu S.C. E.ON
Gaz Romania S.A.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri
privind imobilul situat in Municipiul Targu-Mures, str. Mihai
Viteazul nr. 15.

12. Proiect de hotarare privind schimbarea activitatii
desfasurate in imobilul proprietatea S.C. Harex S.R.L. situat in
Complexul de agrement si sport "Muresul� Targu-Mures, str.
Plutelor nr. 2 din cabana de odihna in alimentatie publica.

13. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 din
Hotararea Consiliului local municipal nr. 95/08.04.2014
referitoare la unele masuri in domeniul inchirierii terenurilor
pentru terase de alimentatie publica in Complexul de agrement
si sport "Muresul� pentru S.C. Roger Nico Impex S.R.L.

14. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 din
Hotararea Consiliului local municipal nr. 95/08.04.2014
referitoare la unele masuri in domeniul inchirierii terenurilor
pentru terase de alimentatie publica in Complexul de agrement
si sport "Muresul� pentru Universitatea de Medicina si Farmacie.

15. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre
dl Lucaciu Gheorghe a terenului in suprafata de 36 mp, teren
aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

16. Proiect de hotarare privind abrogarea art. 10 din Hotararea
Consiliului local Targu-Mures nr. 95/08.04.2014 referitoare la
unele masuri in domeniul inchirierii terenurilor pentru terase
de alimentatie publica si instituirea taxei de intrare de 2,00 lei
in Complexul de Agrement si Sport ,,Muresul�.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului local municipal nr. 30/30.01.2014 referitoare la unele
masuri in reglementarea infrastructurii retelei de apa si
canalizare din cartierul Belvedere.

18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului local municipal nr. 111/08.05.2008 referitoare la
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru investitia "Reamenajare si conservare Cetatea
Medievala Targu-Mures�.

19. Proiect de hotarare privind trecerea unei cote de teren in
suprafata de 36/415 mp din Targu-Mures, str. Ceangailor fnr, in
proprietatea publica a Municipiului Targu-Mures, de la Maties
Ciprian Cornel si Maties Aura Cristina.

20. Proiect de hotarare privind trecerea unei cote de teren in
suprafata de 35/415 mp din Targu-Mures, str. Ceangailor f.nr, in
proprietatea publica a Municipiului Targu-Mures, de la Popa
Raul George si Popa Diana Aura.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei
pentru incheierea unui contract de asociere pentru activitati de
cinematografie.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind procedura de eliberare a autorizatiilor de libera trecere
pentru autovehicule de tonaj greu pe strazi cu restrictii de tonaj
pe raza Municipiului Targu-Mures si aprobarea nivelului taxelor
percepute pentru eliberarea autorizatiei de libera trecere.

23. Proiect de hotarare privind desfiintarea unor constructii
provizorii situate pe domeniul public/privat al Municipiului
Targu-Mures.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de
urbanism "P.U.Z. - lotizare teren pentru construire ansamblu de
locuinte individuale�, str. Zeno Vancea, f.nr., beneficiari: Portik
Zoltan - Gabor, Sarbu Dan si Suciu Adrian-George, S.C. "S&D
Consulting� S.R.L.

26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului local municipal nr. 210/2013 referitoare la
angajarea unor avocati in litigiile ce formeaza obiectul dosarelor
nr. 168/1371/2013 si 3104/102/2013, aflate pe rolul Tribunalului
Mures, precum si in alte litigii ce au legatura cu termia in
Municipiul Targu-Mures.

Lasă un comentariu