Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
"DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA S.C. IZOREP S.R.L.
PRIN ACHIZITIONARE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE�
FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL
"CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE�

Targu-Mures, 24.07.2014

SC IZOREP SRL, cu sediul in Targu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 76,
cod postal: 540232, jud. Mures, a derulat, incepand cu data de 03.10.2013,
proiectul "DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA S.C. IZOREP S.R.L. PRIN
ACHIZITIONARE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE�, co-finantat prin Fondul
European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare
incheiat cu Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management
a Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii
Economice, prin Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate
de Organism Intermediar Programul Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice�.

Valoarea totala a proiectului este de 1.299.781,02 lei, din care
asistenta financiara nerambursabila este de 631.374,35 lei.
Proiectul s-a implementat in localitatea Targu-Mures pe o durata de
9,5 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea intreprinderii prin
achizitionare de utilaj, folosind potentialul endogen al regiunilor,
investitia contribuind in acest fel la largirea clientelei, a gamei de
produse fabricate, a serviciilor prestate si la dezvoltarea economiei
regionale si locale si in acest fel la cresterea competitivitatii regiunilor ca
locatii pentru afaceri, la cresterea productivitatii si a calitatii serviciilor,
la ridicarea la nivelul standardelor europene - pentru a face fata
cerintelor Pietei Unice - prin utilizarea unor noi tehnologii, echipamente.
Rezultatele proiectului sunt:

- S-au achizitionat urmatoarele utilaje: Statie de betoane - 1 buc,

- S-au creat 4 noi locuri de munca, persoanele nou-angajate au fost
recalificate, calificate prin propriile surse pentru a utiliza noile
tehnologii, utilaje.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: dl Hadarau Claudiu Dan

Functie: administrator

Tel: 0265 - 260.278, mail: izorep@clicknet.ro, Fax: 0265 - 269.367

Lasă un comentariu