In atentia agricultorilor mureseni!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
(APIA) informeaza producatorii agricoli care au
obtinut acordul prealabil pentru 2014, ca pot depune
cererile de plata a ajutorului de stat pentru motorina
utilizata in agricultura, pana la finele lunii urmatoare
trimestrului pentru care se solicita rambursarea.

Acestea trebuie sa fie insotite de o situatie
centralizatoare privind cantitatile de motorina
achizitionate si utilizate aferente trimestrului
respectiv, precum si de documentele fiscale de
vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile
de motorina achizitionate si utilizate aferente
trimestrului II al anului 2014 se depun in perioada
01�31.07.2014, la Centrul APIA judetean sau al
municipiului Bucuresti.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt
persoanele juridice si persoanele fizice care se
angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice
autorizate sau intreprinderi individuale conform
Ordonantei de Urgenta nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale, dupa
cum urmeaza:

a. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
si/sau persoane juridice, grupuri de producatori
recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau
organizatii de producatori recunoscute (dupa caz,
care sunt inregistrati/te in Registrul agricol, Registrul
fermelor, Registrul plantatiilor, alte evidente funciare,
care exploateaza terenuri agricole, individual sau in
forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in
scopul obtinerii productiei agricole;

b. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
si/sau persoane juridice, grupuri de producatori
recunoscute sau organizatii de producatori
recunoscute. (dupa caz, care sunt inregistrati in
Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc
sau exploateaza animale, individual sau in forme de
asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul
obtinerii productiei agricole);

c. organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile
de organizatii de imbunatatiri funciare
inscrise in Registrul national al organizatiilor de
imbuntatiri funciare si Administratia Nationala a
Imbunatatirilor Funciare asa cum sunt definite in
Legea imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu
completarile ulterioare;

d. organismele/organizatiile de cercetare, respectiv
universitatile, institutele si statiunile de
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent
de statutul lor juridic sau de modul lor de financiare,
al caror scop principal este de a efectua cercetare
fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare
experimentala.

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli
mentionati mai sus care indeplinesc urmatoarele
conditii, in functie de sectorul (vegetal, zootehnic
si/sau imbunatatiri funciare) in care isi desfasoara
activitatea:

a. sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare
(RUI) al APIA (sa detina ID fermier);

b. sa fie inscrisi in evidentele Agentiei cu suprafetele
de teren pe care le exploateaza sau in
Registrul plantatiilor viticole, dupa caz;

c. sa fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafata
spatiilor protejate (sere si solarii), dupa caz;

d. sa fie inregistrati in Registrul national al
exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale SanitarVeterinare pentru Siguranta Alimentelor sau sa
detina document de inregistrare/autorizare sanitarveterinara
pentru porci/pasari/familii de albine/viermi
de matase, dupa caz;

e. suprafetele de teren pe care le exploateaza sa
fie de minimum 1 hectar inclusiv, iar suprafata
parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia
suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii
protejate. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole,
arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei
trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

f. sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/
pasari/familii de albine/viermi de matase in vederea
obtinerii productiei agricole pentru care solicita
ajutorul de stat;

g. sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu
motoare termice.

Pentru sectorul vegetal, odata cu cererea
trimestriala de plata se va depune si copia cererii
unice pe suprafata sau documentul care atesta
inscrierea in Registrul plantatiilor viticole.
Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare
se efectueaza trimestrial in anul 2014, in limita
cantitatilor maxime anuale aprobate prin Ordin
MADR. In situatia in care cantitatile de motorina
pentru care se solicita plati in cadrul schemei de
ajutor de stat depaseste cantitatile maxime anuale,
cuantumul platilor se reduce proportional pentru
toate sectoarele.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare
a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa
(stabilita la 21,00 euro/1.000 de litri) pentru motorina
utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in
agricultura. Valoarea se calculeaza in lei pe baza
cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual
la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul
de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii in
lei a accizelor in anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei.
Astfel, este 379,395 euro/1.000 litri, respectiv 1,7975/
litrul de motorina.

"Beneficiarii au obligatia sa utilizeze cantitatile
de motorina achizitionate cu acciza redusa strict in
scopul destinat conform prevederilor legale. De
asemenea, au obligatia sa notifice in scris, in termen
de 10 zile lucratoare, orice modificare a structurii de
culturi (in cazul in care cantitatea de motorina per
ha este diferentiata) si a suprafetei totale,
modificarea efectivului de animale/pasari/familii de
albine/viermi de matase sau a cantitatii de apa ori
cazurile exceptionale aparute ca urmare a efectelor
unor circumstante naturale pentru care s-a solicitat
determinarea si acordarea ajutorului de stat.�

Director executiv,

Lasă un comentariu