Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul judetean Mures

Comunicat

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza
ca miercuri, 2.07.2014, a efectuat plata unei prime transe din renta
viagera aferenta anului 2013, pentru beneficiarii care si-au vizat
carnetele de rentier in perioada 1-31 martie 2014, si au avut deschise
conturi bancare.

Suma totala platita este de 11.116.597,21 lei, avand ca sursa de
finantare bugetul national, pentru un numar de 9.653 beneficiari.

***

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului
agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane
aflate in proprietatea sa, ori incheie acord cu investitorul (se aplica
persoanelor care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pana la data
de 31 decembrie 2009 inclusiv).

Pentru a intra in posesia rentei cuvenite, incepand cu data de
1 martie pana la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor
prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru judetean al
APIA, in vederea solicitarii vizei anuale a carnetelor de rentier agricol,
in baza carora se va plati renta viagera agricola.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100
de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan instrainat sau
pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de
euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala
cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a
incheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul
mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care
aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza prin mandat postal,
virament bancar sau orice modalitate prevazuta de lege. Renta
viagera se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30
noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.
Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In
cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv
poate fi incasata de mostenitorii sai pe baza actelor doveditoare
privind calitatea de mostenitor.

Director executiv,

Lasă un comentariu