Anunt de finalizare proiect: "Cresterea competitivitatii societatii prin achizitia de tehnologii destinate productiei de mobilier de gradina„

Solovastru, 01.07.2014

S.C. BUCIN MOB S.R.L., cu sediul in localitatea Reghin, str. Mihai
Eminescu nr. 113, judetul Mures, cod postal 545300, anunta finalizarea
proiectului "Cresterea competitivitatii societatii prin achizitia de
tehnologii destinate productiei de mobilier de gradina�, co-finantat
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului
de finantare incheiat la data de 30.10.2013 cu Agentia pentru
Dezvoltare Regionala CENTRU, in calitate de Organism Intermediar in
numele si pentru Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice�.

Valoarea totala a proiectului este de 2.271.647,37 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 1.064.910,19 lei.

Proiectul s-a implementat in localitatea Solovastru nr. 490 E, judetul
Mures, pe o durata de 9 luni.

Obiectivul proiectului a fost realizat prin cresterea competitivitatii si
productivitatii economice a solicitantului prin:

- Achizitia de utilaje si echipamente performante si inovative destinate
productiei de mobilier de gradina, in numar de 6 bucati;

- Crearea a 22 noi locuri de munca si angajare de personal;

- Instruirea specializata a personalului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Bucin Lucia

Functie: Administrator

Tel. 0265/534214, Fax: 0265/534400, e-mail: office@bucinmob.ro

Lasă un comentariu