PARTIDUL NATIONAL LIBERAL FILIALA MURES

Partidul National Liberal aduce in atentia opiniei publice intentia
UDMR de a promova in cadrul primei sedinte de consiliu local proiectul
privind aprobarea unor masuri legale necesare acordarii personalitatii
juridice Liceului Romano Catolic "II. Rakoczi Ferenc�, cu adresa str.
Mihai Viteazul nr.15, respectiv planul diabolic de separare si distrugere
a unuia din cele mai reprezentative unitati de invatamant Colegiul
National "Unirea� cu un efectiv de peste 1.200 de elevi si aproape 100
de cadre didactice, uniti printr-un program educational diversificat,
de imbinare a culturii romane cu cea maghiara, care ofera garantia
reusitei prin rezultatele deosebite ale elevilor si absolventilor. Liberalii
mureseni nu voteaza pentru infiintarea unui Colegiu Teologic
"Rakoczi� la Liceul "Unirea�. Adoptarea unui astfel de proiect cu
adresa mai sus-mentionata presupune afectarea functionarii unuia
din cele mai reprezentative colegii ale judetului Mures. Acest colegiu
reprezinta o problema de interes public local ce nu poate fi disputa
unor interese politice, etnice, meschine.

Proiectul de hotarare nu se incadreaza in prevederile legale, aceasta
unitate scolara, ce urmeaza a fi infiintata, nu indeplineste conditiile
pentru a functiona, din urmatoarele considerente:

� Includerea acestui "nou� liceu teologic in reteaua scolara incalca
prevederile art. 61 alin.1 si alin.5, alin.7 din Legea Educatiei Nationale;

� Numarul de elevi preconizat a se diviza din Liceul Teoretic "Bolyai
Farkas� este sub prevederile art.19 alin.1 din Legea Educatiei Nationale,
suportarea diferentei de cost nefiind posibila in cadrul unei institutii
de invatamant preuniversitar de stat, ci doar in cadrul invatamantului
particular, functionarea unei unitati de invatamant cu numar mult mai
mic de elevi decat cel prevazut de art.19 este total neoportuna din
punct de vedere economic, iar finantarea paralela, de catre autoritatea
locala si de catre terti, nu este prevazuta in legile in vigoare;

� Avizul eliberat de ISJ Mures sub nr. 28063/23.06.2014 este nelegal,
avand in vedere faptul ca solicitarea privind acordarea personalitatii
juridice nu intruneste conditiile prevazute de Legea Educatiei
Nationale, dar si datorita faptului ca nu este oportun din punct de
vedere financiar sa infiintam un liceu sub numarul efectivului de elevi
in detrimentul afectarii cresterii costurilor/ elev, in cazul Liceului "Bolyai
Farkas�, periclitand stabilitatea procesului educational si functionarea
Colegiului "Unirea� la adresa din str. Mihai Viteazul nr.15, favorizand
segregarea pe criterii etnice si migrarea elevilor si profesorilor de etnie
maghiara la Colegiul "Rackoczi�. Avizul nu este aprobat in Consiliul de
administratie al ISJ in urma unui studiu de impact in sistemul de
invatamant preunuiversitar targumuresean, studiu care sa prevada
consecintele separatiste, educationale, juridice si economice urmate
de o astfel de decizie.

Pornind de la conceptul "Scoala inseamna viitorul�, studiind datele
referitoare la situatia patrimoniului scolar targumuresean afectat de
deciziile de retrocedare a unor imobile (Liceul de Arta, Liceul "Unirea�,
Liceul "Bolyai�) apartinand cultelor religioase, imobile ce deservesc
activitatea instructiv-educativa, se impune o reevaluare a intregului
patrimoniu scolar targumuresean prin conceperea unei strategii privind
infrastructura scolara in Targu-Mures. Necesitatea si oportunitatea
acestei strategii deriva din situatia actuala a scolilor targumuresene
care stau sub semnul incertitudinii din punct de vedere economic,
juridic si tehnic al spatiilor de desfasurare a procesului didactic.

PNL va propune Consiliului local luarea in regim de maxima urgenta
a tuturor masurilor legale de rezolvare a problemei functionarii pe
termen lung a liceelor afectate de deciziile de retrocedare, astfel incat
sa protejam patrimoniul scolar targumuresean fara a putea fi santajati
sau evacuati din imobilele retrocedate. Consiliului local, indiferent de
coloratura politica, are datoria de a apara si promova interesul public,
interesul national si de a reda targumuresenilor increderea convietuirii
pasnice in cadrul unui sistem educational comun si nu in cadrul unui
sistem separatist exclusiv pe criterii etnice.

Presedinte PNL Targu Mures,

Lasă un comentariu