Este posibil asa ceva ? Proiectul de lege prin care UDMR infiinteaza o mica Ungarie in mijlocul Romaniei

Distribuie pe:

Capitolul X
Finantele Tinutului Secuiesc si ale judetelor acestuia

Art. 61
(1) Sunt atribuite judetelor cote parti din taxele fiscale
colectate pe teritoriul lor dupa cum urmeaza:

a) 90% din dreptul de inregistrare si timbre precum si
redeventele din concesiunile statului;

b) 90% din acciza aplicata pe produsele de tutun vandute
pe teritoriul judetului;

c) 70% din taxa pe valoarea adaugata, exceptand cele
din import;

d) 40% din taxa pe valoarea adaugata pe bunuri
provenite din import, colectat pe teritoriul lor;

e) 90% din acciza aplicata produselor petroliere vandute
in statiile de benzina situate pe teritoriul lor;

f) 90% din toate alte taxe directe sau indirecte colectate
de trezorerie, cu exceptia taxelor locale sau ce revin regiunii
ori altor institutii publice;

(2) Valoarea cotelor parti sus-mentionate include si
veniturile care revin judetului si care sunt realizate conform
dispozitiilor legale ori administrative de birouri/puncte de
lucru care nu se afla pe teritoriul judetului.

Art. 62
(1) Pentru a adapta finantele judetelor autonome la
obiectivele vizate si exercitarea atributiilor lor se vor atribui
fiecaruia dintre ele o cota parte care nu va depasi 40% din
taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor si care au
fost colectate pe teritoriul Tinutului Secuiesc.

(2) Aceasta suma va fi impartita intre judete, astfel:

a) Covasna � 20%

b) Harghita � 30%

c) Mures � 50%

(3) Atribuirea sumelor se va realiza fara a afecta sumele
destinate unor obiective specifice sau a prejudicia
dispozitiile articolului 15 al prezentului statut ori normele de
aplicare ale acestuia.

Art. 63
(1) Pentru a putea face fata exigentelor bilingvismului,
judetele Tinutului Secuiesc pot atribui cote parti suplimentare
anumitor comune.

(2) Pentru a asigura finantarea activitatilor comunelor
prevazute de lege, consiliile judetene din Tinutul Secuiesc
vor atribui mijloace financiare adecvate comunelor determinate
de comun acord de catre presedintele consiliului
judetean si reprezentantii comunelor interesate.

Art. 64
(1) Tinutul Secuiesc si judetele autonome contribuie la
controlul fiscal al impozitelor pe venit al persoanelor cu
domiciliul fiscal pe teritoriul lor.

(2) In acest scop, inainte de 31 decembrie a anului precedent
controlului fiscal, presedintia Tinutului Secuiesc si
consiliile judetene pot semnala serviciilor financiare ale
statului din regiune si din judete date, fapte si elemente
esentiale pentru a stabili o bazam de impozitare mai corecta,
furnizand toate documentele necesare stabilirii de dovezi.

(3) Serviciile financiare ale statului din regiune si din
judete sunt obligate sa comunice presedintiei Tinutului
Secuiesc sau, dupa caz, consiliului judetean masurile
adoptate pe baza informatiilor primite.

Art. 65
Tinutul Secuiesc, judetele autonome si unitatile administrative
locale au buget propriu pe exercitiul financiar al unui
an calendaristic.

Art. 66
(1) Proiectul de buget inaintat de presedintele Tinutului
Secuiesc sau de presedintele consiliului judetean se adopta
prin hotararea consiliului Tinutului Secuiesc sau, dupa caz,
al celui judetean.

(2) Diferitele capitole ale acestor bugete sunt adoptate
cu majoritatea voturilor fiecarui grup etnic.

(3) Capitolele de buget care nu au primit numarul de
voturi necesare pentru a fi adoptate vor fi supuse in trei
zile dezbaterii unei comisii compuse din patru consilieri
alesi de consiliu pe intregul mandat al acestuia, in care
fiecare comunitate are cate doi membri propusi de
comunitatea respectiva.

(4) Comisia va adopta un raport in 15 zile cu majoritatea
voturilor membrilor comisiei fara ca un membru sa aiba un
vot decident (decisiv).

(5) Daca in cadrul comisiei nicio propunere nu a obtinut
majoritatea necesara adoptarii, presedintele consiliului
Tinutului Secuiesc sau, dupa caz, judetean va trimite in 8
zile proiectul de buget si toate actele necesare curtii de
apel, respectiv tribunalului competent pentru a decide in 30
de zile asupra sumelor prevazute in capitolele neadaptate.

(6) Procedura de mai sus nu se aplica in cazul
capitolelor de venit ale celor care privesc cheltuielile de
investitii inscrise pe baza dispozitiilor specifice prevazute
de lege pentru exercitiul financiar respectiv si capitolelor
necesare functionarii normale a organelor si birourilor
institutiei respective.

(7) Deciziile prevazute in alineatele (4) si (5) nu pot fi atacate
la Curtea Constitutionala.

(8) Doar pentru articolele acceptate pe baza procedurii
prevazute in alineatele precedente, hotararea de adoptare a
bugetului poate fi contestata in justitie de catre guvern, dar
numai pentru incalcarea prevederilor constitutionale si ale
prezentului statut.

(9) Pentru adoptarea bugetului si a executiei financiare
ale regiunii este nevoie de votul majoritatii consilierilor
din fiecare judet.

Art. 67
(1) Chiar daca schimbul de produse cu strainatatea poate fi
limitat si se autorizeaza de organele competente ale statului,
Tinutul Secuiesc are dreptul de a autoriza astfel de activitati
intre limitele fixate de comun acord cu guvernul.

(2) In cazul in care schimbul de produse cu strainatatea are
la baza contingente care au consecinte asupra economiei
Tinutului Secuiesc, cota parte din contingentul exportat sau
importat trebuie sa fie fixat de comun acord intre guvern si
presedintia Tinutului Secuiesc.

Art. 68
(1) Dispozitiile adoptate la nivel national in ceea ce priveste
controlul valutar sunt aplicabile si Tinutului Secuiesc.

(2) Statul pune la dispozitia Tinutului Secuiesc pentru
acoperirea necesarului importurilor regiunii o cota parte de
valuta din diferenta pozitiva dintre valuta realizata din export
si cea folosita pentru import.

Capitolul XI
Raporturile dintre stat, Tinutul Secuiesc si judete

Art. 69
(1) In fiecare judet este numit un prefect.

(2) Atributiile prefectului:

a) Coordoneaza in conformitate cu directivele primite de la
Guvern exercitarea atributiilor statului in judet si supravegheaza
bunul mers al serviciilor respective cu exceptia
administrarii justitiei, a apararii si a cailor ferate, precum si
atributiile care revin presedintiei Tinutului Secuiesc;

b) Supravegheaza exercitarea de catre judet si alte
institutii publice locale a functiilor delegate catre ele de
catre stat si comunica observatiile eventuale presedintelui
consiliului judetean;

(3) Controlul de legalitate al actelor adoptate de consiliul
Tinutului Secuiesc se face in 30 de zile de catre prefectul
judetului in care a avut loc sedinta consiliului.

(4) Controlul de legalitate al actelor administrative ale
presedintiei Tinutului Secuiesc se exercita de prefectul
judetului Mures.

Art. 70
(1) In privinta mentinerii ordinii publice prefectul raspunde
in fata ministerului de interne.

(2) In acest scop el poate folosi fortele politiei statului si
ale jandarmeriei si alte forte armate cu respectarea
prevederilor normelor legale de ordine publica si securitate
nationala.

(3) Atributiile ministerului de interne acordate de legea in
vigoare nu pot fi schimbate.

Art. 71
(1) In judetele Tinutului Secuiesc se instituie functii civile
distincte pentru cariera functionarului public din administratia
de stat sau judeteana. Aceste functii sunt determinate pe
baza organigramelor serviciilor respective si care se intocmesc
in scopul unor masuri adecvate pentru a garanta existenta
personalului necesar.

(2) Prevederile alineatului precedent nu se aplica pentru
directiile administratiei de interne a personalului de
securitate publica si nici personalului administrativ din
Ministerul de Aparare.

(3) Posturile prevazute in alineatul (1) considerate a fi de
cariera sunt rezervate cetatenilor apartinatori fiecarui grup
etnic tinand cont de compozitia etnica a judetului rezultata
din ultimul recensamant.

(4) Atribuirea posturilor rezervate cetatenilor apartinatori
comunitatilor etnice din judet pana la nivelul
prevazut de alineatul precedent se va face treptat odata
cu vacantarea posturilor.

(5) Stabilirea persoanelor pe functiile prevazute in alineatul

(1) este garantat cu exceptia persoanelor care indeplinesc o
functie pentru indeplinirea careia este nevoie de perfectionare
continua.

(6) Dispozitiile articolelor precedente sunt aplicabile si
personalului din judecatorii, tribunale si curti de apel, respectiv
celor din parchetele de pe langa acestea.

Art. 72
(1) Tinutul Secuiesc are dreptul de a fi reprezentat in
Parlamentul European respectiv Parlamentul Romaniei avand
totodata dreptul ca pe baza deciziei consiliului regional sa
infiinteze si sa finanteze reprezentante pe langa institutiile
Uniunii Europene.

(2) In acord cu prevederile alineatului precedent si
principiul constitutional al reprezentativitatii in delegatia
Romaniei la Parlamentul European cel putin 2 locuri vor fi
asigurate Tinutului Secuiesc. Pentru aceste 2 locuri alegerile
in Parlamentul European se vor organiza in acelasi timp cu
cel de pe raza intregului teritoriu al tarii, dar separat cu
participarea rezidentilor Tinutului Secuiesc.

(3) In organismele Uniunii Europene de reprezentare a
autoritatilor publice locale delegatia Romaniei va avea o
prezenta proportionala a Tinutului Secuiesc, dar nu mai putin
de o persoana.

Capitolul XII
Organele judiciare

Art. 73
(1) In Tinutul Secuiesc se infiinteaza o Curte de Apel cu
resedinta in municipiul Targu-Mures prin reorganizarea
curtilor de apel Targu-Mures si Brasov.

(2) Prin reorganizarea prevazuta in alineatul (1), competenta
Curtii de Apel Targu-Mures se extinde si asupra judetului
Covasna, care nu va mai apartine de competenta Curtii
de Apel Brasov.

Art. 74
(1) Jumatate dintre magistratii de la Curtea de Apel
Targu-Mures, respectiv tribunalele judetelor Covasna, Harghita si
Mures si ai judecatoriilor Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc,
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, TarguMures, Sangerorgiu de Padure trebuie sa apartina comunitatii
romanesti, iar cealalta jumatate comunitatii maghiare.

(2) Cel putin 20% dintre magistratii judecatoriilor Toplita,
Sighisoara, Reghin, Tarnaveni, Ludus trebuie sa apartina
comunitatii maghiare.

(3) Procentele prevazute in alineatele precedente se vor
realiza treptat odata cu vacantarea posturilor de magistrati.

(4) Presedintia instantelor este asigurata alternativ pe o
perioada de 2 ani de reprezentantii judecatorilor celor doua
comunitati. Presedintii sunt numiti de catre presedintele tarii
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 75
Un judecator ales dintre judecatorii apartinatori comunitatii
maghiare din regiunea Tinutul Secuiesc va face parte din
Consiliul Superior al Magistraturii si va participa la judecarea
tuturor cauzelor care privesc aceasta regiune.

Art. 76
Presedintele Tinutului Secuiesc prin delegarea de
competenta de catre presedintele tarii cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea judiciara
va numi, destitui, revoca mediatorii din regiune.

Art. 77
Actele administrative ale institutiilor si organelor
administratiei publice cu sediul in Tinutul Secuiesc care ating
principiile de egalitate dintre cetatenii apartinatori diferitelor
grupuri etnice pot fi contestate in fata sectiei contenciosului
administrativ de pe langa Curtea de Apel de catre consiliul
Tinutului Secuiesc sau cel judetean, iar in cazul masurilor
luate de comun in fata tribunalelor judetene de catre consiliul
comunal (consiliul consilierilor comunal din judet) daca
prejudiciul este recunoscut de majoritatea grupului etnic al
consiliului care se simte lezat.

Capitolul XIII
Controlul exercitat de Curtea Constitutionala

Art. 78
(1) Fara a prejudicia dispozitiile prezentului statut, actele
normative de ordin general ale consiliului Tinutului Secuiesc
sau ale judetelor pot fi contestate in fata Curtii Constitutionale
pentru incalcarea prevederilor Constitutiei sau a prezentului
statut ori a principiului de egalitate intre grupurile etnice.

(2) Dreptul de contestare este al Guvernului.

(3) Actul normativ general al Tinutului Secuiesc mai
poate fi contestat de catre un consiliu judetean al regiunii,
iar actele normative generale ale judetului pot fi
contestate de consiliul Tinutului Secuiesc sau de un alt
consiliu judetean din regiune.

Art. 79
(1) Legile, ordonantele si ordonantele de urgenta ale
Guvernului pot fi contestate de catre presedintele Tinutului
Secuiesc sau presedintele consiliului judetean dupa
dezbatere in consiliul respectiv pentru incalcarea prevederilor
din prezentul statut sau a principiului de protectie al
minoritatilor etnice. Contestatia va fi trimisa Avocatului
Poporului care este obligat sa sesizeze Curtea Constitutionala.

(2) Daca statul impieteaza printr-unul din actele sale
asupra domeniului de competenta atribuit prin prezentul
statut Tinutului Secuiesc sau judetelor acestuia, regiunea
sau judetul interesat poate solicita Curtii Constitutionale
solutionarea conflictului de competenta.

(3) Solicitarea este inaintata de presedintele Tinutului
Secuiesc sau al consiliului judetean.

(Sfarsit)

Lasă un comentariu