INFORMARE DE PRESA

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Mures
informeaza potentialii beneficiari ca, in conformitate cu Ordinul MADR
nr.844/2014, termenul limita pana la care se poate depune cererea
unica de plata, pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii
in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si
ajutoarelor specifice pentru producatorii de lapte si de carne de
vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, este data de 20 iunie 2014.

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT), in sectorul zootehnic, la
speciile bovine si ovine/caprine se acorda producatorilor agricoli,
persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale
de productie, identificate si inregistrate in sistemul national, pentru
urmatoarele scheme:

� Schema decuplata de productie in sectorul lapte;

� Schema decuplata de productie in sectorul carne;

� Schema decuplata de productie in sectorul ovine/caprine.

Ajutoarele specifice pentru producatorii de lapte si de carne de
vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, se acorda crescatorilor de bovine/ovine/caprine, avand
exploatatii localizate in zonele defavorizate din Romania, prevazute in
anexa 4A la Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, pentru
urmatoarele categorii de animale:

� vaci de lapte;

� bivolite de lapte;

� taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de
carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret
mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;

� femele ovine/caprine.

Director executiv,

Lasă un comentariu