ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

Finalizarea proiectului
"RETEHNOLOGIZARE STATIA 110/20/6 kV MURESENI�

Brasov, 19.06.2014

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice "ELECTRICA
DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD� S.A., cu sediul in Brasov, Str. Pictor
Luchian nr. 25, a derulat, incepand cu data de 20.04.2012, proiectul
"RETEHNOLOGIZARE STATIE 110/20/6 kV MURESENI�, co-finantat prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de
finantare incheiat cu Ministerul Economiei, in calitate de Organism
Intermediar pentru Energie in numele si pentru Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice�.

Valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantare,
este de 13.927.456,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila
este de 4.737.954,00 lei (4.169.399,52 lei din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR) si 568.554,48 lei din bugetul national).
Proiectul s-a implementat in localitatea Targu-Mures, judetul Mures,
pe o durata de 25 de luni.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri de
distributie a energiei electrice la standarde europene pentru
alimentarea cu energie electrica a zonei industriale Targu-Mures, a
consumatorilor casnici din regiunea de sud-vest a municipiului precum
si a localitatilor adiacente (Sancrai, Nazna, Santioana).

Prin realizarea lucrarilor prevazute in proiect, s-au urmarit obiective
specifice: cresterea securitatii distributiei energiei electrice prin
reducerea numarului de intreruperi, crearea infrastructurii necesare
pentru dezvoltarea de activitati economice noi in zona, minimizarea
impactului negativ asupra mediului, reducerea costurilor de
mentenanta ale retelelor de distributie.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Ing. Gabriela Ulea � manager proiect

Tel.: 0268 30.53.09, Fax: 0268 30.50.04,
e-mail: gabriela.ulea@electricats.ro

Lasă un comentariu