Este posibil asa ceva?

Distribuie pe:

Proiectul de lege prin care
UDMR infiinteaza o mica
Ungarie in mijlocul Romaniei

Pe baza prevederilor din Legea nr. 86/1945
privind statutul minoritatilor nationale,
Parlamentul Romaniei adopta (?) prezenta lege:

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1
In cadrul statului unitar si indivizibil Romania, pe baza principiilor
autonomiei locale garantate de Constitutie, ale principiilor Legii nr. 86/
1945 si al prezentului statut, judetele Covasna, Harghita si Mures,
componente ale "Tinutului Secuiesc�, primesc statut special.

Art. 2
In cadrul judetelor "Tinutului Secuiesc� egalitatea in fata legii a
tuturor cetatenilor, indiferent de apartenenta lor lingvistica sau
etnica precum si respectarea particularitatilor etnice si culturale
este garantata.

Art. 3
Forma si conditiile statutului special ale "Tinutului
Secuiesc� sunt cele prevazute de prezentul statut. Fara a
prejudicia dispozitiile privind drapelul Romaniei si stema tarii,
judetele componente, precum si "Tinutul Secuiesc� au
steagurile si stemele proprii aprobate de consiliile judetene
si dupa caz, consiliul "Tinutului Secuiesc�.

Capitolul II
ATRIBUTIILE JUDETELOR

Art. 4
Judetele au competente normative in completarea celor
prevazute in art. 91 al Legii nr.215/2001 in urmatoarele materii:

a) utilizarea toponimelor fara a prejudicia obligativitatea
bilingvismului pe teritoriul Tinutului Secuiesc;

b) protejarea si conservarea patrimoniului imaterial;

c) organizarea micilor proprietati agricole;

d) artizanat;

e) exploatari miniere incluzand apele minerale si termale,
carierele de piatra si exploatarea turbei;

f) vanatul si pescuitul;

g) comunicatiile si transportul de interes judetean
incluzand reglementarile tehnice de exploatare a instalatiilor
teleferice;

h) turism si industrie hoteliera cuprinzand reglementarile
privind functionarea ghidurilor si a instructorilor de schi;

i) agricultura, paduri si corp forestier, patrimoniu zootehnic
si ihtiologic, institute fitopatologice, sindicate din cooperative
agricole si statiuni de cercetare agricola, servicii
antigrindina, bonificatii;

j) infiintarea si functionarea comisiilor comunale si
judetene pentru asistenta muncitorilor si in materie de
angajare;

k) comert;

l) eliberare de certificate de atestare a calificarilor
profesionale;

m) constituirea si functionarea comisiei judetene de
controlul muncii;

n) dezvoltarea productiei industriale;

o) utilizarea apelor publice cu exceptia celor folosite
pentru marele hidrocentrale;

p) organizarea si administrarea arhivelor judetene.

Art. 5
(1) Judetele au posibilitatea de a adopta in completarea
dispozitiilor legale acte normative in materie de investitii si
angajare cu posibilitatea infiintarii propriilor servicii in afara
celor existente in cadrul Ministerului Muncii.

(2) Agentii comunitari de servicii de investitii sunt alesi
pe baza normelor adoptate de organele statului, dupa
consultarea presedintelui consiliului judetean sau a
primarului interesat.

(3) Cetatenii rezidenti in judetele Tinutului Secuiesc,
indiferent de apartenenta lor la un grup etnic sau vechimea
rezidentei au prioritate la angajari pe teritoriul acestor judete.

Art. 6
(1) Judetele pot autoriza deschiderea si transferul
sucursalelor bancare sau agentiilor de credit cu caracter
local, judetean si regional, dupa avizul Ministerului
de Finante.

(2) Dreptul de a deschide sau transfera in judete
sucursale bancare sau agentii de credit este acordat de
ministerul de finante cu avizul judetului respectiv.

(3) Consiliul Judetean numeste presedintele si
vicepresedintele Casei de Economii si Consemnatii Judetean
cu avizul Ministerului de Finante.

Art. 7
(1) In cazul concesionarii sau reinnoirii concesionarii
marilor exploatatii hidroelectrice, judetul interesat are
dreptul de a prezenta observatiile si contraargumentele sale
in tot parcursul avizului definitiv al organelor competente.

(2) Judetele au dreptul de recurs la Inalta Curte de Casatie
si Justitie impotriva deciziilor de concesionare si de reinnoire
a concesionarii.

(3) Presedintele Consiliului Judetean interesat si
reprezentantii lui sunt invitati sa participe cu titlu consultativ
la sedintele in care sunt examinate masurile prevazute in
primul alineat.

(4) Ministrul competent va adopta masurile legate de
activitatea CONEL in regiune doar dupa avizul judetului
interesat.

Art. 8
Pentru concesionarea marilor exploatatii hidroelectrice,
concesionarii au obligatia sa furnizeze anual si gratuit
judetelor din Tinutul Secuiesc serviciilor publice si unor
categorii de utilizatori determinati de o hotarare a Consiliului
Judetean in limita unei cote prevazute de aceasta hotarare.

Art. 9
(1) Avizul judetului este obligatoriu pentru concesionarea
comunicatiilor si a transportului prin liniile care traverseaza
teritoriul judetului respectiv.

(2) Avizului judetului este obligatoriu si pentru lucrarile
hidraulice. Autoritatea competenta la nivel national si judetul
elaboreaza impreuna anual un plan de coordonare a
lucrarilor hidraulice.

(3) Utilizarea apelor publice de catre stat si judet in cadrul
competentelor respective are loc pe baza unui plan general
elaborat in consens de reprezentantii autoritatii nationale si
judetene competente.

Art. 10
(1) Daca normele generale privind dezvoltarea economica
nu prevad un sistem diferit de finantare, Ministerul Economiei
atribuie judetelor Tinutului Secuiesc cote parti de credit anual
inscris in bugetul de stat prevazut pentru ajutorul acordat
intreprinzatorilor mici si mijlocii. Cotele parti sunt determinate
dupa avizul judetului respectiv si inscris in bugetul de stat.
Creditele vor fi utilizate de comun acord intre minister si judet.
In cazul in care guvernul intervine cu fonduri proprii pentru
finantarea in judetele Tinutului Secuiesc in scopul executarii
planului national de constructii scolare, aceste sume se pot
folosi numai cu acordul judetului respectiv.

(2) Judetele Tinutului Secuiesc vor utiliza propriile fonduri
destinate obiectivelor de asistenta socio-culturala in
proportie directa cu ponderea fiecarui grup etnic si tinand
cont de importanta necesitatilor acestor grupuri cu exceptia
cazurilor extraordinare care necesita interventii urgente.

Capitolul III
Atributiile regiunii

Art. 11
(1) In acord cu prevederile alin (1) si (2) din art. 11 a Legii nr.
215/2001, legea administratiei publice locale, judetele Covasna,
Harghita si Mures, in limitele competentelor autoritatilor lor
deliberative si executive prin efectul prezentei legi, formeaza
asociatia de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate
juridica de drept privat si de utilitate publica "Tinutul Secuiesc�,
in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
regional, ori ale furnizarii in comun a unor servicii publice.

(2) Autoritatile deliberative si executive de la nivelul fiecarei
unitati administrativ-teritoriale componente isi pastreaza
autonomia locala, in conditiile legii.

Art. 12
Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Tinutul Secuiesc�
este condusa de organul deliberativ "Consiliul Tinutului
Secuiesc� compus din toti membrii consiliilor judetene din
cele trei judete si de organul executiv, presedintia "Tinutului
Secuiesc�, compusa dintr-un presedinte si trei vicepresedinti,
cate unul din fiecare judet.

Art. 13
Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Tinutul Secuiesc�
are urmatoarele atributii:

a) organizarea serviciilor intercomunitare (regionale) si a
personalului acestora;

b) expropriere pentru cauza de utilitate publica pentru
lucrarile de interes regional fara a prejudicia competentele
statului respectiv al judetelor;

c) organizarea unui Inspectorat Regional pentru Situatii
de Urgenta;

d) organizarea serviciului spitalicesc regional;

e) dezvoltarea cooperativelor la nivel regional;

f) asistenta in lucrarile publice realizate de alte organisme
publice din teritoriul regiunii;

g) organizarea institutiilor publice de binefacere si
asistenta sociala de nivel regional.

Capitolul IV
Dispozitii comune aplicabile judetelor
si "Tinutului Secuiesc�

Art. 14
(1) In limitele competentelor prevazute de prezentul
statut,competentele administrative care pana la intrarea in
vigoare a prezentei legi erau in atributia statului, sunt
exercitate dupa caz de Tinutul Secuiesc sau de judetele
acestuia.

(2) Atributiile judetelor corespunzatoare legii in vigoare
raman neschimbate daca ele sunt compatibile cu prezentul
statut.

(3) Statul poate delega printr-o lege organica alte atributii
de administratie pe care le detine catre Tinutul Secuiesc,
judetele acestuia sau autoritatile publice locale.

(4) Toate structurile deconcentrate ale ministerelor sau ale
altor autoritati centrale care acopera un teritoriu mai mare
decat in judet vor avea competenta si pe intregul teritoriu al
celor trei judete. Sediul acestor structuri deconcentrate se
va afla in municipiul Targu-Mures.

(5) Delegarile de competente administrative ale statului,
chiar si cele prevazute in prezenta lege pot fi modificate sau
revocate printr-o lege organica.

Art. 15
Prin lege organica pot fi atribuite si alte competente
"Tinutului Secuiesc� sau judetelor decat cele prevazute in
prezentul statut.

Art. 16
In scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare
de interes regional, ori al furnizarii in comun a unor servicii
publice, judetele pot delega din atributiile deliberative si
administrative ale lor catre organele Tinutului Secuiesc.

Art. 17
(1) In judetele Tinutului Secuiesc invatamantul preuniversitar
cu limba de predare romana sau maghiara este
asigurat de profesori care au limba materna limba de
predare. Predarea celeilaltei limbi se efectuateaza de
profesori a caror limba materna este acea limba. Predarea
acestei de-a doua limbi este obligatorie in scolile primare
incepand cu clasa a doua.

(2) Limba germana, respectiv romani pot fi folosite la
cererea parintilor in invatamantul primar, gimnazial sau liceal
in localitatile unde prezenta comunitatii respective o face
necesara. Daca comunitatea vorbitorilor de limba germana
sau romani depaseste 20% din numarul total al locuitorilor si
in scolile cu limba de predare romana sau maghiara se va
preda si limba germana sau romani, dupa caz.

(3) Inscrierea unui elev intr-o scoala avand oricare din
limba de predare se realizeaza doar prin simpla solicitare a
parintelor sau a reprezentantului legal al copilului. Impotriva
refuzului de inscriere parintele sau tutorele legal se poate
adresa instantei de contencios administrativ competent.

(4) In inspectoratele scolare din judetele Tinutului
Secuiesc ponderea inspectorilor scolari va reprezenta
ponderea comunitatilor romane respectiv maghiare din judet
si toti inspectorii trebuie sa cunoasca ambele limbi.

(5) Ministerul Invatamantului va numi in functii de
conducere ale inspectoratelor din alineatul precedent cate
o persoana pentru fiecare functie din trei propuse de
reprezentantii consiliilor de administratie ale scolilor
(consiliilor scolare) fiecarui grup lingvistic.

(6) Pentru functiile de inspector pentru invatamantul in
limba germana sau romani, Ministerul Invatamantului va
numi cate o persoana de pe o lista care cuprinde trei
propuneri venite din partea reprezentantilor consiliilor de
administratie ale scolilor (consiliului scolar) comunitatii
lingvistice respective.

(7) Pentru coordonarea activitatii din institutiile de
invatamant din judet, consiliile de administratie ale tuturor
scolilor fiecarui grup lingvistic vor alege un consiliu scolar
compus din 21 de persoane.

(8) Pe teritoriul Tinutului Secuiesc pot fi create
universitati numai dupa avizul favorabil al regiunii respective
a judetului interesat.

Art. 18
(1) Presedintele Consiliului Judetean exercita atributia de
autoritate de securitate publica prevazuta in legile speciale
corespunzatoare in ceea ce priveste activitatile industriale
periculoase sau de material exploziv, constructie publica,
agentii, imprimerii, in ceea ce priveste organizarea
ambulantei, a reglementarilor de munca, a ceea ce priveste
bolile mentale de toxicomanie, respectiv protejarea minorilor.
(2) Pentru exercitarea acestor atributii presedintele
Consiliului Judetean poate solicita ajutorul Politiei Nationale
sau a Politiei locale.

Art. 19
Masurile care se doresc a fi luate de organele de stat pe
motiv de ordine publica avand influenta de a suspenda sau
limita validitatea atributiilor presedintelui Consiliului
Judetean in materie de ordine publica pot fi luate numai
dupa avizul presedintelui Consiliului Judetean competent.

Art. 20
In interesul asigurarii legii si al reglementarilor subsecvente,
presedintele Tinutului Secuiesc si presedintii
consiliilor judetene pot solicita ajutorul Politiei Nationale
sau celei locale.

Art. 21
Consiliul Tinutului Secuiesc si cele ale judetelor pot
adopta norme de sanctionare in ceea ce priveste respectarea
normelor adoptate de consiliile respective.

Capitolul V
Organele Tinutului Secuiesc

Art. 22
Organele Tinutului Secuiesc sunt: consiliul Tinutului
Secuiesc si presedintia Tinutului Secuiesc.

Art. 23
Consiliul Tinutului Secuiesc este compus din membrii
consiliilor judetene ale judetelor Covasna, Harghita si Mures.

Art. 24
Consiliul Tinutului Secuiesc exercita competentele
atribuite prin prezentul statut, de alte legi, precum si de catre
consiliile judetene ale judetelor Covasna, Harghita si Mures.

Art. 25
(1) Activitatea consiliului Tinutului Secuiesc se desfasoara in trei sesiuni care se tin alternativ in resedintele
judetelor componente.

(2) Noul consiliu se reuneste la 20 de zile de la validarea
consiliilor judetene nou alese din Tinutul Secuiesc, la
convocarea presedintelui in exercitiu al Tinutului Secuiesc.

Art. 26
Membrii consiliului Tinutului Secuiesc reprezinta intreaga
regiune.

Art. 27
(1) Consiliul Tinutului Secuiesc isi alege presedintele si
cei trei vicepresedinti.

(2) Presedintele si vicepresedintii sunt alesi pe o perioada
de doi ani.

(3) Daca pe prima perioada de doi ani este ales un
presedinte apartinator comunitatii maghiare, atunci pentru
cea de-a doua perioada de doi ani va fi ales un presedinte
apartinator comunitatii romanesti. Cel putin unul dintre
vicepresedintii alesi trebuie sa apartina altei comunitati
decat cea a presedintelui.

(4) In cazul demisiei, decesului sau pierderii mandatului,
in locul presedintelui sau al vicepresedintilor se organizeaza
alegeri pentru perioada ramasa, cu respectarea prevederilor
alin (3).

(5) Vicepresedintii ajuta activitatea presedinelui care va
alege vicepresedintele care ii tine locul in caz de absenta
sau de impiedicare a activitatii.

Art. 28
Activitatea consiliului Tinutului Secuiesc se desfasoara
pe baza regulamentului propriu, adoptat cu majoritatea
absoluta a membrilor acestuia.

Art. 29
(1) Presedintele si vicepresedintii consiliului Tinutului
Secuiesc pot fi revocati cu majoritatea voturilor membrilor
acestuia in caz de activitate necorespunzatoare.

(2) Consiliul Tinutului Secuiesc trebuie convocat de
urgenta daca cel putin o treime din consilieri solicita
revocarea presedintelui.

(3) Daca nici presedintele nici vicepresedintii consiliului
Tinutului Secuiesc nu convoaca in 15 zile de la depunerea
solicitarii de revocare sedinta extraordinara a consiliului,
acesta se convoaca de presedintele Tinutului Secuiesc.

(4) Daca nici presedintele Tinutului Secuiesc nu
convoaca in 15 zile de la expirarea termenului prevazut in
alineatul precedent, sedinta extraordinara a consiliului
Tinutului Secuiesc se convoaca de catre prefectul care are
competenta in verificarea legalitatii actelor consiliului.

Art. 30
In cazul dizolvarii prevazute in art. 44 se vor organiza in
cel putin 3 luni alegeri partiale pentru consiliile judetene.

Art. 31
Consiliul Tinutului Secuiesc este convocat de presedintele
acestuia in sesiuni ordinare in prima saptamana a
lunilor februarie, iunie, respectiv octombrie sau in sesiuni
extraordinare la solicitarea presedintiei Tinutului Secuiesc
sau a unei patrimi a consilierilor in functie, precum si in
cazurile prevazute de prezentul statut.

Art. 32
In domeniile normative care nu sunt de competenta
consiliului Tinutului Secuiesc, dar care reprezinta interes
special pentru acesta, consiliul poate elabora proiecte de
acte normative. Acestea vor fi trimise de catre presedinte
Guvernului Romaniei pentru a fi prezentate in Parlament.

Art. 33
(1) Presedintia Tinutului Secuiesc este exercitata de
presedintele si vicepresedintii consiliului.

(2) Compunerea presedintiei Tinutului Secuiesc trebuie
sa fie conforma cu proportia grupurilor etnice reprezentate
in consiliul regional.

(3) Presedintele alege unul dintre vicepresedinti care il
inlocuieste in caz de urgenta sau de impiedicare de
exercitare a atributiilor sale.

Art. 34
(1) Membrii presedintiei raman in functie pana la expirarea
mandatului consiliului, exercitand doar atributiile administrative
curente pana la numirea noii presedintii de catre
consiliul nou ales.

(2) Membrii presedintiei apartinatori ai unui consiliu
judetean dizolvat isi exercita functia pana la alegerea noului
consiliu judetean respectiv.

Art. 35
Membrii presedintiei care nu isi exercita corespunzator
atributiile pot fi revocati de catre consiliul Tinutului
Secuiesc.

Art. 36
Daca este necesara numirea unui nou presedinte sau
membru al presedintiei in urma decesului, demisiei sau a
pierderii mandatului de catre acesta, presedintele, sau dupa
caz, unul dintre vicepresedinti va convoca in 15 zile sedinta
extraordinara a consiliului.

Art. 37

(1) Presedintele Tinutului Secuiesc reprezinta regiunea.

(2) El participa la sedintele guvernului la care sunt tratate
probleme ce privesc Tinutul Secuiesc.

Art. 38
Presedintele Tinutului Secuiesc conduce serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte
organe ale administratiei publice centrale de nivel regional
din Tinutul Secuiesc.

Art. 39
Presedintele regiunii repartizeaza parte dintre atributiile
executive vicepresedintilor prin ordin publicat in buletinul
oficial al Tinutului Secuiesc.

Art. 40
(1) Presedintia Tinutului Secuiesc este organul executiv al
acestuia, avand urmatoarele competente:

a) elaborarea normelor de aplicare a actelor normative
adoptate de consiliu;

b) activitate administrativa in probleme de interes regional;

c) administrarea patrimoniului Tinutului Secuiesc, controlul
gestiunii banilor publici de nivel regional, al serviciilor publice
regionale, al altor atributii ce ii sunt conferite de prezenta
lege sau de alte acte normative;

(2) Sediul presedintiei Tinutului Secuiesc este in municipiul
Targu-Mures.

Art. 41
Presedintia Tinutului Secuiesc trebuie sa fie consultata
despre instituirea si reglementarea serviciilor nationale de
comunicatii si transport in care este interesata direct.

Capitolul VI
Organele judetene

Art. 42
(1) Autoritatea administratiei publice locale constituita la
nivel judetean este consiliul judetean compus din consilierii
judeteni alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat in conditiile legii, precum si din presedintele
consiliului judetean ales prin vot direct.

(2) Atributiile consiliului judetean sunt cele prevazute in
art. 91 al Legii nr. 215/2001, precum si cele prevazute in prezentul
Statut sau alte legi.

(3) Cu respectarea prevederilor constitutionale si a
principiilor de baza ale sistemului juridic din Romania, consiliul
judetean poate adopta cu majoritatea membrilor sai decizii in
legatura cu forma si structura de administrare a judetului,
raporturile dintre organele judetene, organizarea de referendum
judetean.

(4) Normele juridice prevazute in alineatul precedent pot fi
supuse controlului constitutional in 30 de zile la solicitarea
Guvernului.

(5) Normele juridice prevazute la alin (2) pot fi supuse unui
referendum judetean printr-o hotarare speciala a consiliului
judetean daca in 3 luni de la publicarea acestuia un sfert din
cetatenii cu drept de vot din judet sau o treime din membrii
consiliului judetean solicita acesta.

Art. 43
Consiliile judetene din Tinutul Secuiesc se aleg in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurand
totodata prezenta ambelor comunitati etnice.

Art. 44
(1) Demisia majoritatii membrilor consiliului atrage
dizolvarea acestuia si organizarea a noi alegeri, avand efect
si asupra conducerii executive a judetului.

(2) Consiliul judetean poate fi dizolvat daca din cauza
imposibilitatii formarii unei majoritati devine nefunctional.

Art. 45
In functia de vicepresedinte al consiliului judetean este
ales cate un reprezentant al comunitatii romane si maghiare.

Art. 46
Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul.

Art. 47
Presedintele consiliului judetean are competentele
prevazute de art. 104 a Legii administratiei publice locale nr.
215/2001.

Capitolul VII
Adoptarea si publicarea reglementarilor
din Tinutul Secuiesc

Art. 48
Proiectele de acte normative adoptate de consiliul Tinutului
Secuiesc sau consiliile judetene sunt trimise catre prefectul
competent. Daca in 30 de zile prefectul nu ataca norma in
contencios administrativ, aceasta se publica si intra in vigoare.

Art. 49
(1) Daca un proiect de act normativ poate atenta la
egalitatea de drepturi dintre cetatenii apartinatori diferitelor
grupuri etnice sau mentinerii, protejarii si dezvoltarii culturale
si de exprimare a identitatii etnice a acestor grupuri,
majoritatea consilierilor apartinatori a unui grup etnic din
consiliul Tinutului Secuiesc sau consiliul judetean pot solicita
ca votul sa aiba loc pe grupuri etnice.

(2) Daca votarea separata nu a fost acceptata sau
propunerea de act normativ a fost adoptata impotriva votului
a 2/3 a grupului etnic care a formulat solicitarea, majoritatea
acestui grup poate solicita in 30 de zile Curtii Constitutionale
controlul de constitutionalitate asupra normei respective.

Art. 50
Actele normative ale Tinutului Secuiesc si ale celor
judetene sunt publicate in buletinul oficial al Tinutului
Secuiesc in limba romana si in limba maghiara. Ele intra in
vigoare la 7 zile de la publicare, cu exceptia situatiei in care
norma prevede un alt termen. Cate un exemplar din buletinul
oficial este trimis prefectului competent.

Art. 51
Legile, decretele si hotararile de guvern care intereseaza
Tinutul Secuiesc sunt publicate in limba maghiara in
buletinul oficial al Tinutului Secuiesc fara a prejudicia intrarea
lor in vigoare.

Capitolul VIII
Colectivitati locale

Art. 52
(1) In regulamentele de organizare si functionare ale
institutiilor publice locale vor fi prevazute norme de
reprezentare proportionala a grupurilor etnice din localitatea
respectiva in componenta organelor institutiilor respective.

(2) In comunele din regiunea Tinutul Secuiesc fiecare
comunitate etnica cu o pondere mai mare de 5% din locuitorii
comunei respective are dreptul de a fi reprezentata in
consiliul comunal.

Capitolul IX

Domeniul public si patrimoniul Tinutului Secuiesc
si al judetelor acestuia

Art. 53
Drumurile, autostrazile, caile ferate si apeductele de interes
exclusiv regional care sunt determinate prin normele de
aplicare a prezentului statut, fac parte din domeniul public
ale Tinutului Secuiesc.

Art. 54
(1) Padurile proprietate de stat din Tinutul Secuiesc,
minele, carierele de piatra si exploatatiile de turba a caror
folosinta este retrasa proprietarului de fond, edificiile
destinate functionarii unor servicii publice regionale, precum
si mobilierul si alte bunuri ale acestora constituie patrimoniul
inalienabil al Tinutului Secuiesc.

(2) Imobilele din proprietatea statului situate in Tinutul
Secuiesc sunt transferate in patrimoniul regiunii.

(3) Modalitatea transferului de bunuri ale statului
prevazute mai sus se reglementeaza prin normele de aplicare
a prezentei legi.

(4) Bunurile imobile situate in Tinutul Secuiesc care nu
apartin unei persoane, sau care nu revin de drept unei
unitati administrativ-teritoriale fac parte din patrimoniul
Tinutului Secuiesc.

Art. 55
Judetele, conform noilor reglementari pe teritoriul lor,
intra in posesia bunurilor si drepturilor de natura imobiliara
ale statului si ale Tinutului Secuiesc cu exceptia celor de
interes militar, a unor servicii cu caracter national sau de
interes regional.

Capitolul X
Finantele Tinutului Secuiesc si ale judetelor acestuia

Art. 56
(1) 50% din impozitul pe transferul de proprietate a cotei
parti distribuite bugetului consolidat revine Tinutului
Secuiesc.

(2) Taxa ipotecara colectata dupa bunurile situate pe
teritoriul Tinutului Secuiesc revine judetului.

(3) De asemenea revine Tinutului Secuiesc cota parte
provenita din colectarea taxelor fiscale din urmatoarele taxe
fiscale colectate pe teritoriul regiunii:

a) 90% din impozitul pe succesiune si donatie;

b) 20% din taxa pe valoarea adaugata, exceptand cele
provenite din import;

c) 1/3 din cota parte din impozitul pe venit ce revine
bugetului consolidat;

d) 90% din venitul realizat de Loteria Romana si taxa pe
jocuri de noroc;

e) 5% din taxa pe valoarea adaugata realizata din import,
colectata pe teritoriul regional.

Art. 57
Revine judetului taxa colectata de trezorerie pe consumul
de energie electrica de pe teritoriul judetului respectiv.

Art. 58
In cazul concesionarii marilor exploatari hidroelectrice
existente pe teritoriul judetului, statul va ceda 90% din
redeventa anuala prevazuta de lege.

Art. 59
Judetele pot impune impozite si taxe pe activitate turistica.

Art. 60
Tinutul Secuiesc si judetele au dreptul de a institui prin
hotarare a consiliilor respective o proprie fiscalitate in
conformitate cu sistemul fiscal national, in domeniul
activitatii lor specifice.

(va urma)

Lasă un comentariu