DIRECTIA POLITIA LOCALA TARGU-MURES

Distribuie pe:

ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL
CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - AFISAJ STRADAL,
CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI,
IN PERIOADA 3 � 10 IUNIE 2014

LUCRARI DE CONSTRUCTII NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal
au efectuat 31 de controale, la diverse obiective de pe
raza municipiului Targu-Mures, in urma acestor actiuni
depistandu-se 4 lucrari executate fara autorizatie de
construire. Dupa intreprinderea unor demersuri specifice
au fost identificati investitorii, beneficiarii sau executantii
acestora, fiind sanctionati contraventional cu amenzi in
cuantum de 4.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 - republicata, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, dispunandu-se totodata intrarea
in legalitate.
Edificativ este cazul numitei C.A., care a executat lucrari
de constructii constand in reamenajarea, extinderea si
supraetajarea casei de locuit proprietate personala, fara
obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire, motiv
pentru care a fost sanctionata contraventional cu amenda
in valoare de 1.000 lei, in temeiul art. 26, lit. a) din legea
susmentionata, fiind somata concomitent sa opreasca
lucrarile pana la indeplinirea conditiilor legale.
De asemenea, in acest interval, personalul biroului a
instrumentat 18 sesizari primite de la cetateni, luandu-se
masurile adecvate celor constatate la fata locului, sens
in care au fost emise doua somatii pentru stoparea
lucrarilor, pana la clarificarea situatiilor respective.

NEREGULI CONSTATATE LA COMERCIANTI

In perioada de referinta, personalul Biroului Control
Comercial a derulat actiuni de control la 36 de comercianti
care isi desfasoara activitatea pe domeniul public
sau in Piata Agroalimentara "Cuza Voda�.
In urma verificarilor privind respectarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 99/2000*, Legii
nr. 12/1990*, HCL nr. 124/2004 si HCL nr. 39/2007, au
fost depistate 7 societati comerciale care isi
derulau activitatea fara a detine aviz de functionare
sau autorizatie provizorie pentru terasa
amplasata in fata unitatii, cuantumul amenzilor
aplicate fiind de 2.400 lei.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND
SALUBRITATEA SI MENTINEREA
ESTETICII MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare de catre
persoanele juridice, a normelor legale impuse de
HCL nr. 20/2008 � modificata, cu privire la obligatia
de a asigura buna gospodarire a imobilelor, precum
si cele referitoare la conditiile de depozitare si
colectare a deseurilor menajere, personalul
Compartimentului Protectia Mediului a intreprins 11
controale la diferiti agenti economici cu puncte de
lucru in cartierul "7 Noiembrie�, sens in care doi
comercianti au fost invitati la sediul institutiei pentru
clarificarea situatiei si consiliere juridica.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv, Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu