Compania AQUASERV investeste in protejarea mediului, cu ajutorul Uniunii Europene

Faptul ca in data de 5 iunie lumea intreaga a sarbatorit Ziua Mondiala a Mediului, este un
bun prilej sa subliniem importanta pe care Compania AQUASERV o acorda protejarii mediului
inconjurator, nu doar declarativ, ci prin investitii concrete in acest sens.

In urma aderarii la Uniunea Europeana, Romania beneficiaza de fonduri structurale si de
coeziune, pentru dezvoltarea si extinderea infrastructurii de mediu. Fondul European de
Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune reprezinta instrumentele financiare ale unui
program de asistenta comunitara in vederea atingerii obiectivelor de convergenta pentru
noile state membre, printre care si Romania. Prin Fondul de Coeziune, Comisia Europeana
aproba cofinantari nerambursabile in vederea alinierii infrastructurii de mediu din Romania
la cerintele Directivelor Uniunii Europene privind calitatea apei potabile si a mediului.

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) face parte din Fondul de Coeziune,
iar una dintre axele sale prioritare, Axa Prioritara 1, se refera la "Extinderea si modernizarea
sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata�.

In cadrul POS Mediu, Compania AQUASERV S.A. deruleaza proiectul "Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures�, proiect ce reprezinta
prima etapa in procesul de conformare a infrastructurii si calitatii serviciilor din intreaga arie
deservita de Compania AQUASERV S.A., cu cerintele Directivei-cadru Europene a Apei si a
Directivei privind Mediul.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania a transpus si implementat
inclusiv legile comunitare din sectorul apelor, asigurand astfel alinierea la reglementarile
comunitare in domeniul protectiei mediului. In acest moment calitatea apelor de suprafata
si subterane este afectata in special prin deversarea de ape uzate insuficient epurate sau
neepurate. In acest context, principala masura de protejare a calitatii apelor este epurarea
moderna a apelor uzate, prin retehnologizarea si eficientizarea procesului de tratare. Pentru
ca acest lucru sa se intample este obligatorie reabilitarea si extinderea retelelor de
canalizare, inclusiv construirea de sisteme de canalizare si statii de epurare in zonele
rurale, reabilitarea statiilor de epurare vechi si construirea unora noi care sa inglobeze
tehnologii moderne. Toate aceste investitii necesita insa un efort financiar extrem de mare,
imposibil de relizat fara ajutorul Uniunii Europene.

Compania AQUASERV a reusit accesarea fondurilor europene necesare pentru aceste
investitii, iar in acest moment este in curs de implementare proiectul "Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures� in valoare de peste
110 milioane de euro, cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Acest proiect va permite Companiei AQUASERV sa extinda si sa modernizeze retelele de
apa si canalizare in 7 orase - Targu-Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut si
Cristuru Secuiesc - precum si in 57 de comune din judetele Mures si Harghita. Tot in cadrul
acestui proiect, peste 160 de km de retele de apa potabila si aproximativ 90 de km de retele
de canalizare vor fi construite sau reabilitate. Si nu in ultimul rand, vor fi construite sau
modernizate 6 uzine de apa potabila si 5 statii de epurare a apelor uzate.

Practic, cu ajutorul fondurilor europene, la finalizarea acestui proiect majoritatea populatiei
din regiunea deservita de AQUASERV va avea posibilitatea sa se conecteze la retele publice
de apa si canalizare, iar mediul inconjurator va fi protejat prin cresterea gradului de epurare
a apelor uzate.

DESCRIERE PROIECT

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

� Valoarea totala a proiectului - 110.875.965 Euro

� Perioada de implementare � 2011-2015

� Beneficiari � aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV

Proiectul este implementat de catre Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A.
Targu-Mures si reprezinta cea mai importanta investitie de pana acum din judetul Mures,
in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.

articol de presa

Targu-Mures, 5.06.2014

Mai multe detalii cu privire la acest proiect puteti gasi aici:

www.aquaserv.ro/POS Mediu

Persoana de contact:

T�rzs�k S�ndor, Sef Unitate de Implementare
a Proiectului din cadrul Compania AQUASERV S.A.
Telefon: 0265 - 20.88.09, Fax: 0265 - 20.88.62,
E-mail: storzsok@aquaserv.ro

Lasă un comentariu