Casa de Asigurari de Sanatate Mures

anunta furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive
medicale interesate pentru incheierea contractelor de furnizare de
servicii pentru anul 2014 ca termenul de depunere a documentelor
necesare contractarii este de 12 iunie 2014, iar termenul de finalizare
a procesului de contractare este de 30 iunie 2014.
Documentele necesare pentru contractare pe tipuri de servicii
medicale pot fi consultate pe site-ul CAS Mures www.casmures.ro,
sau la sediul institutiei.

Ec. CAMELIA MONICA SUCIU,
presedinte - director general

Lasă un comentariu