"Masuri Active de Succes pentru Someri„

Distribuie pe:

Asociatia Caritas Eparhial GrecoCatolic Cluj si partenerii sai (Centrul
Diecezan Caritas Iasi, Asociatia
Caritas Mitropolitan Greco-Catolic
Blaj, Amber Business Consulting
Romania SRL si Associazione
Formazione Professionale del
Patronato San Vincenzo) lanseaza
proiectul "Masuri Active de Succes
pentru Someri� (M.A.S.S.), proiect
cofinantat de Fondul Social European,
prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritara
5 "Promovarea masurilor active
de ocupare�, Domeniul major de
interventie 5.1 "Dezvoltarea si
implementarea masurilor active
de ocupare�.
Proiectul promoveaza si aplica
masuri active de ocupare pentru
un numar de minimum 610 persoane
din judetele Cluj, Iasi, Bacau, Alba
si Mures, facilitand integrarea
acestora pe piata muncii, grupul
tinta al proiectului fiind format din
150 persoane inactive,190 de persoane
aflate in cautarea unui loc
de munca,140 someri de lunga
durata, 80 de someri tineri si 50 de
someri cu varsta de peste 45 de
ani. Membrilor grupului tinta li se
va acorda si o subventie pentru
stimularea participarii active la
activitatile proiectului.
Proiectul, in valoare totala de
8.181.295,30 lei, a demarat in 4
aprilie a.c. si are o perioada de
implementare de 18 luni.
Mai multe detalii si informatii
referitoare la lansarea proiectului
se pot obtine de la Nicolae
Anusca, expert tehnic implementare
proiect, Asociatia Caritas
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,
telefon (fax) - 40 0258 71.22.28,
e-mail: n.anusca@caritas-blaj.ro
sau accesand pagina web
http://www.caritas-blaj.ro.

Lasă un comentariu