CONFERINTA LANSARE PROIECT

Data: 27 mai 2014

SAND MAR CONSULTING SRL, in calitate de beneficiar si in parteneriat cu SC IOANIDA TURISM SRL D, SC
UNIC SPORTS SRL D SI SC YMAC SABY COMPANY SRL, implementeaza proiectul "Ocupare si antreprenoriat
pentru somerii din judetul Mures�, ID 125411, finantat de Fondul Social European, prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor profesionale si antreprenoriale
ale persoanelor din grupul tinta, precum si cresterea gradului de informare a acestora privind evolutia pietei
muncii si accesul la servicii de consiliere profesionala, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

Grupul tinta al proiectului este format din 312 de persoane din localitatile urbane si rurale din judetul
Mures care se incadreaza in urmatoarele categoriile: Persoane in cautarea unui loc de munca, Persoane
inactive si Someri

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc la Targu Mures, in data de 29 mai 2014, orele 11.00-13.00 la
Hotel Grand, sala Grand.

Datele de contact pentru obtinerea de informatii privind derularea proiectului sunt: Persoana de contact:
Ioan PISAU � Responsabil actiuni comunicare si promovare, Tel.: 0770-60.59.75, e-mail:
sandmar.consulting@gmail.com, Website: www.proiecte-smc.ro.

Lasă un comentariu