Service-urile auto, amplasate la minimum 15 metri de locuinte!

Distribuie pe:

In anexele unuia dintre ultimele
Ordine semnate de fostul ministru
al Sanatatii, Eugen Nicolaescu,
din 4 februarie 2014, pentru aprobarea
normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei, sunt prevazute
mai multe restrictii referitoare la
distanta de amplasare a ghenelor
de gunoi, a parcarilor auto si a
unitatilor de productie fata de
locuinte, dupa cum informeaza
agentia Mediafax.
Conform actului normativ, "Platformele
destinate pentru depozitarea
recipientelor de colectare
selectiva a deseurilor menajere
vor fi amenajate la distanta de
minimum 10 metri de ferestrele
locuintelor, vor fi imprejmuite,
impermeabilizate, cu asigurarea
unei pante de scurgere, vor fi
prevazute cu sistem de spalare si
sifon de scurgere racordat la
canalizare, vor fi dimensionate pe
baza indicelui maxim de producere
a gunoiului si a ritmului de
evacuare a acestuia si vor fi
intretinute in permanenta stare
de curatenie. Unitatile cu capacitate
mica de productie, comerciale
si de prestari servicii,
cum ar fi spalatorii auto, ateliere
mecanice, tinichigerii, ateliere
de tamplarie etc., care pot crea
riscuri pentru sanatate sau
disconfort pentru populatie prin
producerea de zgomot, vibratii,
mirosuri, praf, fum, gaze toxice
sau iritante, se amplaseaza in
cladiri separate, la distanta de
minimum 15 metri de ferestrele
locuintelor. Se interzice schimbarea destinatiei functionale a
unor zone, daca prin aceasta se
creeaza premisa aparitiei de
riscuri pentru sanatatea populatiei
din zona locuita. La parterul
cladirilor de locuit, se pot amplasa
sau amenaja unitati comerciale,
unitati de prestari servicii, cabinete
medicale umane fara paturi
si cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu conditia
ca acestea, prin functionarea lor,
sa nu creeze disconfort si riscuri
pentru sanatatea locatarilor. La
parterul blocurilor, nu pot functiona
unitati de productie, in timp
ce activitatile de birou pot fi
organizate si la etajele imobilelor
de locuit, daca se obtine acceptul
vecinilor directi. Parcarile de bloc
pot fi amenajate la o distanta de
cel putin cinci metri de ferestrele
imobilului�.
Incalcarea acestor Norme de
igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei
atrage raspunderea disciplinara,
administrativ-materiala, civila ori,
dupa caz, penala, in sarcina
persoanelor vinovate de abaterile
savarsite, mai prevede Ordinul emis
de Ministerul Sanatatii.

Lasă un comentariu