COMUNICAT DE PRESA

Universitatea "Petru Maior� din Targu-Mures, in colaborare cu TecHub
Mures, organizeaza vineri, 23 mai 2014, intre orele 12.00-14.30, in Sala
Senatului, R 21, din str. Nicolae Iorga nr.1, TARGUL DE PRACTICA IT&C.
Evenimentul reprezinta convergenta a doua proiecte:

al UPM: Cresterea eficientei procesului educational atat la
studiile de licenta, cat si la studiile de masterat prin conectarea la
realitatea economica;

proiectul TecHub Mures: Dezvoltarea si modernizarea pregatirii
resurselor umane in IT.

Cu ocazia TARGULUI DE PRACTICA IT&C, firmele vor prezenta informatii
privind profilul de activitate, tehnologiile in care lucreaza, metodologii
de inginerie soft, metodologii de management al proiectelor, precum si
pozitiile de practica disponibile, prin intermediul paginilor web, pliante,
brosuri, roll-up etc.

Studentii isi vor exprima interesul pentru practica la diferite firme,
urmand a participa la selectie. Cadrul legal de desfasurare a practicii
este reglementat prin Protocolul de Practica semnat de universitate cu
toate firmele la care studentii isi desfasoara practica.

Evenimentul se inscrie in seria unor activitati de anvergura initiate
de UPM pentru realizarea practicii studentilor si identificarea de
oportunitati de angajare la incheierea studiilor.

Compartimentul de Relatii Publice,
Universitatea "Petru Maior� din Targu-Mures
Responsabil relatii publice, ec. GABRIELA BOANGAR
Contact: 0265 - 23.62.13, int. 262

Lasă un comentariu