Salarii de la stat pentru infiintarea a minimum 20 de locuri de munca

Distribuie pe:

Odata cu publicarea in Monitorul
Oficial nr. 336, din 8 mai 2014,
a Hotararii de Guvern nr. 332/2014,
statul va acoperi salariile la
societatile care infiinteaza
minimum 20 de locuri de munca.
Conform noului act normativ,
recenta schema a ajutorului de
stat are ca scop finantarea, sub
forma de sume nerambursabile,
a costurilor salariale, la nivelul
maxim al salariului mediu brut,
inregistrate pe o perioada de doi
ani consecutivi, ca urmare a
crearii de minimum 20 de locuri
de munca, determinate de
realizarea unei investitii initiale.
Pentru a beneficia de acest
ajutor de stat, firmele vor trebui
sa indeplineasca urmatoarele
conditii: locurile de munca sa fie
create direct de un proiect de
investitii si locurile de munca sa
fie create dupa data primirii
acordului pentru finantare, dar
nu mai tarziu de 3 ani de la data
finalizarii investitiei.
Se vor lua in considerare si
locurile de munca nou-create in
cazul in care intre angajati si
angajator sau intreprinderi
asociate acestuia nu exista
raporturi de munca in ultimele 12
luni anterior datei inregistrarii
cererii de acord pentru finantare.
De asemenea, locurile de munca
nou-create se vor pastra pentru
o perioada minima de 5 ani (in
cazul intreprinderilor mari) si de 3
ani (in cazul intreprinderilor mici
si mijlocii).

Lasă un comentariu