Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures
COMUNICAT DE PRESA

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures informeaza ca data de 26 mai a.c. este termenul limita
pentru depunerea formularelor 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul
anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ� si
200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania� pentru optiunea de virare a sumei de 2% din impozitul
anual pe venituri din: salarii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole pentru
care venitul net se stabileste in sistem real; piscicultura; silvicultura; castigul net anual impozabil din transferul
titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; castigul net
anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni
similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare catre entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile
legii si catre unitatile de cult.
Optiunea de virare a sumei de pana la 2% se face catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.
Formularele 200 si 230 se pot obtine direct de la sediul unitatilor fiscale sau pot fi descarcate de pe website-ul
ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii/
Formularele fiscale ordonate dupa numar.
Formularele 200 si 230 se pot depune la ghiseul unitatii fiscale in a carei raza teritoriala contribuabilul are
adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este
diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania, la oficiul postal, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau se pot depune si on-line daca contribuabilul dispune de
un certificat digital calificat.
Pentru descarcarea si completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la
adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii. Transmiterea on-line se va
face de la adresa www.e-guvernare.ro,
Detinatorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele si pentru alti contribuabili, prin
inregistrarea ca imputerniciti fiscali urmand procedura de inregistrare a documentatiei si a formularului
150 la organul fiscal.

Sef administratie,

Lasă un comentariu