ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - AFISAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI, IN PERIOADA 10 „ 29 APRILIE 2014

Distribuie pe:

LUCRARI DE CONSTRUCTII
NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in
Constructii si Afisaj Stradal au
efectuat 27 controale, la diverse
obiective de pe raza municipiului
Targu-Mures. In urma acestor
actiuni s-a depistat o lucrare
executata fara "Autorizatie de
construire� constand in amenajari
interioare si exterioare, iar dupa
intreprinderea unor demersuri
specifice a fost identificat beneficiarul,
acesta fiind sanctionat
contraventional cu amenda in
cuantum de 1.000 lei, in conformitate
cu prevederile art. 26, alin.
1, litera (a) din Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii,
dispunandu-se totodata efectuarea
demersurilor necesare
pentru intrarea in legalitate.
De asemenea, proprietari ai
doua cladiri deteriorate au fost
sanctionati contraventional cu
amenzi in cuantum de 9.350 lei,
potrivit dispozitiilor art. 25, litera (a)
din Legea nr. 10/1995 � privind
calitatea in constructii, intrucat nu
s-au conformat somatiilor anterioare
pentru respectarea obligatiei
de a efectua la timp lucrarile
de intretinere si reparatii, prevazute
conform normelor legale in cartea
tehnica a constructiei.
In acest interval, personalul
biroului a instrumentat 20 sesizari
primite de la cetateni, luandu-se
masurile adecvate celor constatate
la fata locului, sens in care au
fost emise 6 somatii pentru
stoparea lucrarilor, pana la clarificarea
situatiilor respective.

NEREGULI CONSTATATE
LA COMERCIANTI

Agentii Biroului Control Comercial,
actionand in conformitate cu "Planul
de Control� aprobat, au derulat
o serie de verificari specifice, la 43
comercianti a caror avize de functionare
au fost anulate pentru
neplata vizei anuale, conform Dispozitiei
Primarului municipiului TarguMures nr. 7.407, din 30.12.2013, sau
care isi desfasoara activitatea pe
domeniul public.
Contextual, s-a constatat nerespectarea
de catre trei agenti economici
a obligatiei prevazute de
art.5, alin. 1 din O.G. nr. 99/2000* conform careia: ,,Orice exercitiu
comercial se desfasoara numai de
catre comercianti autorizati in
conditiile legii�, fiind aplicate
sanctiuni contraventionale in
cuantum de 1.000 lei.

ABATERI DE LA NORMELE
PRIVIND SALUBRITATEA SI
MENTINEREA ESTETICII
MUNICIPIULUI

Agentii din cadrul compartimentului
au solutionat 5 sesizari
primite din partea cetatenilor, in
urma investigatiilor operative fiind
identificata si sanctionata o persoana
care nu a respectat interdictia
de a detine in crestere si
intretinere cel mult doi caini in
curtea imobilului in care locuieste,
instituita prin HCL nr. 265/2010,
precum si un contravenient care
a creat o rampa clandestina de
depozitare a deseurilor, fapt ce
contravine prevederilor HCL nr. 20/
2008 � modificata, amenzile
aplicate fiind in suma de 2.500 lei.

VALENTIN-CONSTANTIN
BRETFELEAN,
director executiv,
Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu