INREGISTRAREA NASTERII

La nivelul judetului Mures sunt in prezent in
evidente un numar de 31 de copii neinregistrati in
registrele de stare civila, din care: 27 nascuti in anul
2012 si 4 nascuti in anul 2013. La maternitatile din
judet (Tg.-Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni) sunt
neridicate un numar de 169 de certificate constatatoare
ale nasterii, din care: 43 pentru nasteri
ce au avut loc in 2013 si 126 nasteri din 2014.
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
stabileste cadrul legal pentru inregistrarea nasterii.
Unde se intocmeste actul de nastere?
Intocmirea actului de nastere se face de catre ofiterul
de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativteritoriale
in a carei raza s-a produs evenimentul.
Cine are obligatia de a face declararea nasterii?
Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare
dintre parinti, iar daca din diferite motive nu o pot face,
obligatia revine medicului, persoanelor care au fost de
fata la nastere, personalului desemnat din unitatea
sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane
care a luat cunostinta despre nasterea copilului.

Documente necesare pentru inregistrarea nasterii:

- certificatul medical constatator al nasterii;

- actul de identitate al mamei si al declarantului;

- certificatul de casatorie al parintilor, dupa caz.

Care este termenul de declarere a nasterii?

Declararea nasterii se face in termen de 15 zile
pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru
copilul nascut mort.

Daca declaratia de nastere se face dupa expirarea
termenelor de mai sus, inauntrul termenului de un an
de la nastere, intocmirea actului de nastere se face
cu aprobarea primarului.

Cand declaratia se face dupa trecerea unui an de
la data nasterii, intocmirea actului de nastere se face
in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

Facem pe aceasta cale un apel la parintii care nu
au efectuat demersuri de inregistrare a propriilor copii
sa se adreseze primariei de la domiciliu/de la locul
nasterii copilului pentru intocmirea actelor de nastere.

Director executiv,

Lasă un comentariu