Decizia Curtii de Apel nr. 2350/ 23.04.2014 privind UMF Targu-Mures

Distribuie pe:

Prin Decizia Curtii de Apel din
Targu-Mures pronuntata, in data
de 23.04.2014, a fost respins
recursul intentat de Asociatia
Maghiara pentru Pregatire Medicala
si Farmaceutica, alaturi de
alte organizatii civice si politice,
impotriva sentintei pronuntata in
prima instanta de Tribunalul
Mures care a avut ca parat,
Universitatea de Medicina si
Farmacie din Targu-Mures.
Demersul juridic initiat de asociatie
a avut ca obiect solicitarea
de anulare a Cartei Universitatii
de Medicina si Farmacie
din Targu-Mures pe motiv ca nu
sunt respectate prevederile Legii
Educatiei Nationale nr. 1/2011 in
ceea ce priveste modul de
organizare a invatamantului in
limba maghiara.
Prezenta decizie, care are
caracter definitiv si irevocabil,
completeaza deciziile din celelalte
procese in care UMF TarguMures a avut castig de cauza:
decizia definitiva si irevocabila
a Inaltei Curti de Casatie si
Justitie privitoare la anularea
H.G. nr. 230/2012 (infiintarea
Facultatii in limba maghiara la
UMF Targu-Mures), precum si
decizia definitiva si irevocabila
a Inaltei Curti de Casatie si
Justitie, prin care Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului
si Sportului a fost obligat sa emita
aviz favorabil de legalitate asupra
Cartei UMF Targu-Mures. Totodata,
Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii, prin
decizia sa din 16.10.2013 s-a
pronuntat in sensul ca actualul mod
de desfasurare a stagiilor clinice nu
constituie un act de discriminare
fata de studentii maghiari.
Deciziile judecatoresti sus-mentionate
confirma corectitudinea
prevederilor Cartei UMF si faptul
ca, avand la baza aceasta Carta,
toate activitatile specifice invatamantului
medico-farmaceutic
in limba maghiara se desfasoara
in deplina legalitate.
Conducerea UMF Targu-Mures
considera, in contextul descris
mai sus, ca recentele decizii ale
conducerii liniei maghiare de
retragere din functiile de conducere
a unor reprezentanti si de
boicotare a structurilor de conducere
colective nu pot fi considerate
un protest impotriva
nerespectarii legii ci doar fata de
neindeplinirea totala a unor
deziderate specifice.
Avand in vedere faptul ca in
perioada urmatoare se vor lua
decizii importante pentru organizarea
anului universitar
2014-2015, solicitam reprezentantilor
liniei maghiare sa revina
asupra deciziei luate, si sa isi
continue activitatea in functiile
in care au fost numiti sau alesi
pentru implicarea activa in luarea
acestor decizii care privesc si
functionarea liniei maghiare.

Conducerea UMF Targu-Mures
Cu stima,
CRISTINA MAILAT,
sef Cabinet Rector

Lasă un comentariu