In atentia contribuabililor persoane fizice

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures informeaza
contribuabilii asupra publicarii in M.O. nr. 264 din 10 aprilie 2014 a OMFP,
nr. 550 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.
Potrivit prevederilor acesteia, contribuabilii carora nu le sunt
incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, teza a 2-a, intrucat nu au avut
obligatia efectuarii de plati anticipate in anul precedent, au obligatia
efectuarii platilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu
de impozit sau contributii sociale inscrise in decizie, si pentru care
termenele de plata au expirat, la data comunicarii de catre organul
fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate.
In situatia in care organul fiscal comunica contribuabililor deciziile
de plati anticipate dupa expirarea termenelor de plata prevazute de
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia nu
datoreaza accesorii pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata
prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
si data comunicarii deciziei de plati anticipate, inclusiv.
Potrivit Deciziei nr. 2/2014 a Comisiei fiscale centrale, contribuabilii
nu datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru perioada
cuprinsa intre termenul de plata prevazut de Codul Fiscal, respectiv
25 martie 2014, si data comunicarii deciziei de impunere, in cazul
contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din
cedarea folosintei bunurilor, pentru care nu au avut obligatia efectuarii
de plati anticipate in anul precedent.

Sef administratie,

Lasă un comentariu