CONVOCATOR

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 1252 din data de 9 aprilie 2014, se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului local municipal Targu-Mures, care va avea loc miercuri, 16 aprilie 2014, ora 14.00, la sediul Municipiului
Targu-Mures din Piata Victoriei, nr. 3, sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind hotararile judecatoresti
pronuntate asupra incendiului de la Piata Armatei din
anul 2005.
2. Informare privind participarea unei delegatii din
partea Municipiului la Conferinta Internationala "Viata
activa si creativa la varstnici�, Budapesta/Ungaria.
3. Informare privind destinatia imobilului situat in
municipiul Targu-Mures, str. Dezrobirii nr. 12.
4. Proiect de hotarare privind unele modificari la
organigramele si statele de functii ale aparatului de
specialitate al Primarului si la unele servicii publice
din subordinea Consiliului local.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii
retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din Municipiul Targu-Mures,
pentru anul scolar 2014 � 2015.
6. Proiect de hotarare privind concesionarea directa
catre S.C. Diko Agro S.R.L. a terenului in suprafata de
15,10 mp apartinand municipiului Targu-Mures.
7. Proiect de hotarare privind delegarea efectuarii
procedurilor de inchiriere si concesionare a unor
terenuri aflate in proprietatea municipiului TarguMures, catre Institutia Primarului.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinta
individuala pe parcelar existent�, str. Constandin Hagi
Stoian, nr. 2 D. Proprietari - Beneficiari: Luca Dan Viorel
si Luca Dan Camelia.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "PUD - studiu de amplasament
in vederea construirii unei case de locuit, garaj, utilitati
si imprejmuire, Strada EDEN, f.nr.�. ProprietarBeneficiar: Chebut Ioan si Chebut Olivia-Angela.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "PUD - studiu de amplasament
pentru construire casa de locuit�, strada 22 Decembrie
1989, nr. 57. Proprietari - Beneficiari: Pasztor Vilmos si
Pasztor Marta Irma.
11. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren
in suprafata de 27 mp din Targu-Mures, str. Constandin
Hagi Stoian f.nr., in proprietatea publica a Municipiului
Targu-Mures de la STEFAN FLORIN.
12. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren
in suprafata de 27 mp din Targu-Mures, str. Constandin
Hagi Stoian f.nr., in proprietatea publica a Municipiului
Targu-Mures de la STEFAN FLORIN.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
unor facilitati fiscale pentru proprietarii de imobile care
au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie
pentru cresterea performantei energetice ori pentru
cresterea calitatii arhitectural-ambientale.
14. Proiect de hotarare privind schimbarea din
functia de viceprimar al municipiului Targu-Mures a
d-nei Ciotlaus Ionela Claudia.
15. Proiect de hotarare privind alegerea unui
viceprimar al municipiului Targu-Mures.
16. Proiect de hotarare privind amplasarea Statuii
Scriitorului "Suto Andras�.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea contului
de executie al bugetului Unitatii Administrativ Teritoriale
� Municipiul Targu-Mures pe trimestrul I 2014.
18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
local al Unitatii Administrativ Teritoriale � Municipiul
Targu-Mures, pe anul 2014.
19. Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea art. 1 al Hotararii Consiliului local municipal
nr. 127/2013 referitoare la atribuirea locuintelor
achizitionate, situate pe Bulevardul Pandurilor nr. 46 �
municipiul Targu-Mures.
20. Proiect de hotarare privind unele masuri in ceea
ce priveste terenul in suprafata de 400 mp din TarguMures str. Budiului f.n.
21. Proiect de hotarare privind demararea procedurilor
legale privind infiintarea si organizarea comisiei
de eliberare a acordului unic si instituirea unei taxe in
acest sens.
22. Proiect de hotarare privind realizarea investitiilor
prevazute in contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008
de catre operatorul S.C. Salubriserv S.A.
23. Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului local municipal nr.
395/30.11.2011 referitoare la unele masuri in aplicarea
art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si
functionarea cooperatiei.
24. Proiect de hotarare privind valorificarea bunurilor
mobile din domeniul privat al Municipiului Targu-Mures
aflate in cladirile centralelor termice dezafectate din
zona de termie neconcesionata in 2010, care nu au
fost vandute prin repetarea procedurilor de licitatie
publica conform H.G.R. nr. 841/1995.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul:
"Mansardarea si reabilitarea internatului � Liceul de
Arta Targu-Mures�.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul:
"Mansardare Colegiul National Al. Papiu Ilarian�.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii
unei delegatii din partea Municipiului TarguMures, in orasul Luxemburg/Luxemburg, in perioada
06 - 11 mai 2014.
28. Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul
local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie
oficiala, cu ocazia vizitei la Chisinau/Republica
Moldova, in perioada 16 - 18 mai 2014.
29. Proiect de hotarare privind completarea
Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Municipal
Targu-Mures nr. 339 din 18.12.2013 referitoare la
aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru
anul 2014 pentru Complexul de Agrement si Sport
"Muresul�, Targu-Mures.

Primar, dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu