Patrimoniul cultural local „ conservat, restaurat si valorificat la standarde europene

Distribuie pe:

Municipiul Targu-Mures a depus spre finantare europeana nerambursabila un proiect privind amenajarea
unui muzeu digital al patrimoniului cultural local, indeosebi patrimoniul construit al orasului, din bastioanele
Cetatii. Proiectul, intitulat "PatrimoniuMs�, parte a
Programului PA 16/RO 12 "Conservarea si revitalizarea
patrimoniului cultural si natural� din cadrul Mecanismului
Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009 �
2014, are o valoare de 5.870.297 de lei si este finantat in
totalitate din fonduri UE nerambursabile.
Cererea de finantare pentru acest proiect a fost
aprobata de consilierii locali municipali in cadrul sedintei
de marti, 8 aprilie 2014.
Potrivit expunerii de motive ce a stat la baza adoptarii
H.C.L., prin proiectul mentionat se urmareste infiintarea
unui muzeu care sa cuprinda materiale si informatii privind
patrimoniul cultural local - prezentat in mai multe limbi prin intermediul unor tehnologii de ultima generatie, care
sa-l faca atractiv si accesibil publicului larg. Se urmareste, totodata, informarea si sensibilizarea populatiei si
a specialistilor cu privire la rigorile de care trebuie sa tina seama cand intervin asupra patrimoniului construit,
pentru evitarea degradarii sale ireversibile. In prezent, informatiile privind patrimoniul cultural al municipiului
sunt putine si risipite in diverse biblioteci, arhive si muzee de specialitate, in limbile romana, maghiara si
germana, ele nefiind disponibile celor interesati si publicului larg. De aceea � considera initiatorii proiectului � se
impune centralizarea acestor date, inclusiv spre a putea fi transmise generatiilor viitoare, pentru definirea
identitatii nationale, precum si a identitatii etnice si culturale minoritatilor conlocuitoare.
Implementarea proiectului va avea ca rezultate: inventarierea cladirilor de patrimoniu, publicarea lor in
baza de date Europeana.eu, digitizarea a 2.000 de bunuri, crearea unui spatiu cultural bine definit, un proiect
expozitional, 1.000 de exemplare de ghiduri pentru turisti, 1.000 de exemplare de ghiduri pentru specialisti,
1.000 de exemplare de ghiduri pentru proprietarii de cladiri � monument, sase montaje video, un logo, 500 de
kituri de prezentare, doua jocuri de animatie, un website dedicat proiectului, un plan de afaceri pentru obiecte
de patrimoniu, o expozitie pentru minoritati si o colectie de obiecte din patrimoniul minoritatilor.
Reamintim ca in Cetatea Targu-Mures este in curs de implementare un amplu proces de modernizare si
reabilitare cu finantare din fonduri europene.
Activitatile propuse prin proiectul la care facem referire vor spori, totodata, atractivitatea turistica si
investitionala a municipiului, datorita conservarii, restaurarii si valorificarii patrimoniului sau cultural,
la standarde europene.

Lasă un comentariu