ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - AFISAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI, IN PERIOADA 1 „ 7 APRILIE 2014

Distribuie pe:

LUCRARI DE CONSTRUCTII
NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj
Stradal au efectuat 18 controale, la diverse obiective
de pe raza municipiului Targu-Mures. In urma acestor
actiuni, depistandu-se 9 lucrari executate fara
"Autorizatie de construire�, iar dupa intreprinderea
unor demersuri specifice au fost identificati investitorii,
beneficiarii sau executantii acestora, fiind
sanctionati contraventional cu amenzi in cuantum
de 12.550 lei, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 - republicata, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, dispunandu-se, totodata,
efectuarea demersurilor necesare pentru intrarea in
legalitate.
Edificativ este cazul unei societati comerciale, care
pentru construirea unui gard imprejmuitor si amplasarea
a 4 "Panouri Publicitare� de mari dimensiuni pe
fatada imobilului in care isi desfasoara activitatea,
fara obtinerea in prealabil a "Autorizatiei de
construire�, a fost sanctionata contraventional cu
amenda in valoare de 2.000 lei, fiind somata,
concomitent, sa opreasca lucrarile.
De asemenea, in intervalul susmentionat, a fost
sanctionat numitul F.I., din Targu-Mures, cu o amenda
contraventionala in cuantum de 5.000 lei, conform
prevederilor art. 26, lit. f, din Legea nr. 50/1991-R,
intrucat a impiedicat efectuarea controlului prin
interzicerea accesului organelor de control abilitate
in interiorul apartamentului proprietate personala.
Personalul biroului a instrumentat 24 de sesizari
primite de la cetateni, luandu-se masurile adecvate
celor constatate la fata locului, sens in care au fost
emise 7 somatii pentru stoparea lucrarilor, pana la
clarificarea situatiilor respective.

NEREGULI CONSTATATE
LA COMERCIANTI

Agentii Biroului Control Comercial au derulat o serie
de verificari specifice la 41 de comercianti care isi
desfasoara activitatea pe domeniul public sau a caror
avize de functionare au fost anulate pentru neplata
vizei anuale, conform Dispozitiei primarului municipiului
Targu-Mures nr. 7407, din 30.12.2013.
Contextual, s-a constatat nerespectarea de
catre 9 agenti economici a obligatiei prevazute
de art. 5, alin. 1 din O.G. nr. 99/2000 � conform careia:
,,orice exercitiu comercial se desfasoara numai
de catre comercianti autorizati in conditiile
legii�, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in
cuantum de 3.000 lei.

ABATERI DE LA NORMELE
PRIVIND SALUBRITATEA
SI MENTINEREA ESTETICII
MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare, de catre
persoanele juridice, a normelor legale impuse de HCL
nr. 20/2008 � modificata, cu privire la obligatia de a
asigura buna gospodarire a imobilelor, precum si cele
referitoare la conditiile de depozitare si colectare a
deseurilor menajere, personalul Compartimentului
Protectia Mediului a intreprins 4 controale la diferiti
agenti economici cu puncte de lucru in cartierul
Aleea Carpati, sens in care doi contravenienti au
fost sanctionati, intrucat nu detineau contract cu
firma de salubrizare abilitata.
Agentii din cadrul compartimentului au solutionat
10 sesizari primite din partea cetatenilor, in urma
investigatiilor operative fiind identificate si sanctionate
doua persoane care nu au respectat
interdictia stationarii si parcarii autovehiculelor pe
spatiul verde, instituita prin HCL 197/2007 M, precum
si un contravenient care a mutat un container de
colectare a deseurilor menajere, fara a detine
aprobarea prealabila din partea Administratiei
Domeniului Public din cadrul municipalitatii.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv,
Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu