PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZA C O N C U R S

In zilele de 14 mai 2014, proba scrisa ora 10.00, respectiv, 16 mai
2014, ora 12.00, interviu, la sediu, pentru ocuparea functiei publice
vacante de consilier clasa l, dupa cum urmeaza:
- 1 post � consilier clasa I grad profesional superior � Compartiment
Achizitii Publice Management de Proiecte
Conditii generale:
- candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
(r2) cu modificarile si completarile ulterioare
Conditii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, in domeniul: stiintelor administrative sau
economice
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice minimum 9 ani;
Bibliografia actele necesare la dosar si alte date necesare organizarii
concursului, vor fi afisate la sediul institutiei si pe site-ul institutiei:
www.primariareghin.ro.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune, pana in data de
30 aprilie 2014, ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Biroul
Resurse Umane, camera 47.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei si la telefon:
0265-51.11.12, interior 110.

Lasă un comentariu