Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Targu-Mures, cu sediul in Tg.-Mures, str. Bolyai, nr. 36, avand CUI: 4497205, prin Consiliul Director, in temeiul Statutului asociatiei, in special art. 7, 8 si urmatoarele si O.G. 26/2000, in special art.

pe toti membrii sai la Adunarea Generala Ordinara a asociatiei care va
avea loc in data de 25.04.2014, ora 10:00, la sediu! asociatiei C.A.R.P.
Tg.-Mures, etaj I, cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Darea de seama a Consiliului Director privind activitatea
desfasurata pe anul 2013.
2. Raport privind executia bugetara pe anul 2013 si aprobarea
Bilantului financiar-contabil pe anul 2013.
3. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2013.
5. Aprobarea proiectului de hotarari.
6. Diverse.
Atentie: in cazul in care la aceasta adunare nu se va intruni cvorumul
necesar prevazut in Statut pentru valabilitatea adunarii, atunci cea
de-a doua Adunare se va tine pe data de 28.04.2014, ora 10.00, la sediul
Asociatiei C.A.R.P. Tg.-Mures, etajul 1, cu orice numar de membri, care vor
putea sa delibereze si sa ia hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.
Atentie: La Adunare vor putea intra si participa doar membrii
asociatiei, in acest sens, se va prezenta carnetul de membru si actul
de identitate.

Consiliul Director

Lasă un comentariu