C O N V O C A T O R

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 1.214 din data de 3 aprilie
2014, se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului local municipal,
care va avea loc marti, 8 aprilie 2014, ora 14.00, la sediul Municipiului
Targu-Mures din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local
al dlui Puiac Ion Claudiu si declararea ca vacant a unui loc de consilier
local in Consiliul local municipal Targu-Mures.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local municipal
dlui Moldovan Calin din partea Partidului Democrat Liberal - Mures.
3. Proiect de hotarare privind reglementarea inchirierii terenurilor
pentru terase de alimentatie publica in Complexul de agrement si sport
"Muresul�.
4. Proiect de hotarare privind instituirea unor taxe de ocupare a
domeniului public la manifestarea "Zilele Tirgumuresene� si alte
manifestari organizate in 2014.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in gestiunea
Directiei tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii,
"Reamenajare si conservare Cetatea Medievala Targu-Mures�, a unor
bunuri din lista bunurilor mobile proprietatea Municipiului Targu-Mures,
aflate in gestiunea S.C. Locativ S.A.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 92, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Aleea Carpati, nr. 27 � Targu-Mures�.
7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 58, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Aleea Savinesti, nr. 8 - 10 � Targu-Mures�.
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 79, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Calea Sighisoarei, nr. 1 - 3 � Targu-Mures�.
9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 80, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Calea Sighisoarei, nr. 5 - 7 � Targu-Mures�.
10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 87, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Str. Narciselor, nr. 6 AB � Targu-Mures�.
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 86, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Str. Narciselor, nr. 14 AB � Targu-Mures�.
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 63, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din B-dul Pandurilor, nr. 10 - 12 � Targu-Mures�.
13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 69, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Str. Parangului, nr. 2 � Targu-Mures�.
14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 65, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Piata Teatrului nr. T4 � Targu-Mures�.
15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local nr. 66, din 7 martie 2013, referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice
pentru proiectul "Reabilitare termica a blocului de locuinte prin POR
DMI 1.2, din Piata Teatrului nr. T5 � Targu-Mures�.
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului local nr. 104, din 26 martie 2013, privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul "Reabilitare termica
a 10 de blocuri de locuinte � Targu-Mures � LOT I�.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare pentru
proiectul "PatrimoniuMs� finantat in cadrul Programului PA16/RO12
"Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural�.

Primar,
dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu