Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, Filiala Mures

In temeiul art. 62 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii de
practician in insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724, din
13.10.2011, si avand in vedere art. 46 alin.(1) lit. a) din Statutul privind
organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa,
modificat si completat, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 678, din 06.10.2010,
Consiliul de conducere al Filialei CONVOACA
Adunarea generala a membrilor,
pentru data de 23.04.2014, ora 14.00, la sediul Filialei din Tg.-Mures, str.
G-ral Gh. Avramescu nr.4, judetul Mures, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiilor financiare si a raportului de activitate pe
anul 2013
2. Raportul comisiei de cenzori
3. Raportul Instantei locale de disciplina
4. Adoptarea unei hotarari asupra proiectului planului de activitate
pe anul 2014 si a bugetului de venituri si cheltuieli
5. Desemnarea delegatilor la Congresul UNPIR
6. Adoptarea unei hotarari privind nivelul onorariilor ce sunt achitate din
fondul de lichidare, pentru procedurile deschise in baza Legii nr.85/2006
7. Diverse
Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri,
Adunarea generala se convoaca pentru data de 23.04.2014, ora 15.00, cu
aceeasi ordine de zi si locatie, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea
simpla a celor prezenti. Practicienii in insolventa incompatibili nu au
drept de vot in Adunarea generala a Filialei.

Lasă un comentariu