MUNICIPIUL TARGU-MURES anunta

organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de
executie temporar vacante de consilier juridic asistent la Serviciul
Salarizare si Resurse Umane din cadrul Directiei Comunicare, Proiecte
cu Finantare Internationala si Resurse Umane.
Concursul va avea loc la sediul institutiei, Targu-Mures, Piata
Victoriei nr. 3, in data de 15 aprilie 2014, ora 12:00 - proba suplimentara,
16 aprilie 2014, ora 12:00 - proba scrisa, si in data de 18 aprilie 2014,
ora 12:00-interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 11
aprilie 2014, ora 12:00, la sediul institutiei si vor contine documentele
prevazute la art. 49 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 611/2008.
Conditiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul
de inscriere si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul institutiei si
pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0365-80.18.66, zilnic,
intre orele 8.00-14.00.

Primar,
dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu