DISPOZITIA NR. 90 din 1 aprilie 2014

privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica
extraordinara pentru data de 3 aprilie 2014, ora 13.00
Presedintele Consiliului Judetean Mures,
In baza art. 94 alin. (2), (3), (5), (7), (8) si in temeiul art.106 alin. (1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
dispune:
Articol unic: Se convoaca plenul Consiliului Judetean Mures in
sedinta publica extraordinara pentru data de 3 aprilie 2014, ora 13.00, in
sala mare de sedinte din Palatul Administrativ, avand urmatoarea
1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea
participarii Muzeului Judetean Mures la sesiunea de cereri de
proiecte lansata in cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea si
revitalizarea patrimoniului cultural si natural � proiecte mari, parte
integranta a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European (SEE) 2009-2014;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Digitalizarea si
inventarierea arhivei tehnice� si a cheltuielilor legate de proiect.

Presedinte,
CIPRIAN DOBRE

Avizat pentru legalitate
Secretar,
PAUL COSMA

Lasă un comentariu