SC GLOBE TROTTERS SRL,

Tg.-Mures, str. Barajului nr. 8, jud. Mures, CUI 9360992, nr. de ordine
ORC: J-26/211/1997, societate in lichidare judiciara, Dosarul
Tribunalului Comercial Mures nr. 580/1371/2010, prin lichidator
judiciar CONTINSOLV IPURL, vinde prin licitatie publica urmatoarele
bunurile imobile din patrimoniu:
- teren extravilan situat in Iernut in suprafata de 15.900 mp la pretul
de 1.081 EURO
- teren extravilan situat in Iernt in suprafata de 17.800 mp la pretul de
1.210 EURO
- teren extravilan situat in Iernut zona "Senes� in suprafata de 58.100
mp la pretul de 3.951 EURO
- teren extravilan situat in Iernt in suprafata de 4.396 mp la pretul de
300 EURO
- teren extravilan situat in Cipau in suprafata de 85.000 mp la pretul
de 5.780 EURO.
Licitatiile se organizeaza in fiecare zi de luni, ora 14.00 la punctul de
lucru al lichidatorului judiciar din Tg.-Mures, str. Livezeni nr. 69, incepand
cu data de 28.04.2014.
Participantii la licitatia publica vor plati o garantie de participare in
valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei, o taxa de participare la
licitatie in suma de 100 lei si vor achizitiona caietul de sarcini contra
sumei de 100 lei. Taxa de participare la licitatie si garantia de
participare se achita in contul SC GLOBE TROTTERS SRL nr. RO55
BTRL 0270 1202 F447 28XX deschis la Banca Transilvania Sucursala
Tg.-Mures. Garantia de participare se restituie integral (exceptand
comisioanele si spezele bancare) in termen de 3 zile lucratoare de la
data incheierii procesului verbal de licitatie acelora care nu au fost
declarati adjudecatari in urma licitatiei. Garantia de participare nu se
restituie ofertantului adjudecatar, aceasta fiind considerata plata
partiala a pretului ori a avansului.
Cererile de participare la licitatie, insotite de documentele prevazute
in caietul de sarcini se depun la punctul de lucru al lichidatorului judiciar
din Tg.-Mures, str. Livezeni nr. 69 pana cel tarziu in ziua de vineri ora
16.00, dinaintea datei licitatiei.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la punctul de lucru al
lichidatorului judiciar CONTINSOLV IPURL din Tg.-Mures, str. Livezeni nr. 69.
Informatii suplimentare la telefoanele: 0766 - 24.82.22, 0265 � 25.72.75.

Lasă un comentariu