COMUNICAT DE PRESA Notificare privind scutirea de accize a utilizatorilor non-casnici de gaz natural

Directia Generala a Vamilor anunta utilizatorii de gaz natural, cu exceptia consumatorilor casnici, ca,
pentru a putea beneficia de scutire directa de accize pentru gazul natural utilizat in scopurile scutite de
la plata accizelor (altele decat comerciale), trebuie sa depuna, incepand din 1.04.2014, o notificare la
autoritatea vamala teritoriala.
Utilizatorii care pot beneficia de scutirea mentionata, daca depun notificarea, sunt: organizatii de
caritate, spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si alte institutii de asistenta sociala, institutii de
invatamant si lacasuri de cult.
Modelul de notificare nu are un format tipizat, dar este obligatoriu sa contina datele utilizatorului, informatii
privind activitatea desfasurata si cantitatea de gaz natural solicitata in regim de scutire de la plata accizelor.
Subliniem faptul ca aceste prevederi NU SE APLICA UTILIZATORILOR CASNICI, adica populatiei.
Datele de contact ale birourilor vamale se afla pe pagina oficiala de internet a Directiei Generate a
Vamilor, www.customs.ro, sectiunea Contact D.G.V. � Contact birouri vamale.

BIROUL VAMAL MURES

Lasă un comentariu