CURS RESPONSABIL DE MEDIU (50 ore) 14.04.2014 „ 30.04.2014

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin. 3,
"detinatorii/producatorii de deseuri, persoane juridice, comerciantii,
precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei
mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri
au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii, care sa
urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege
sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane�.
Conform alin. 4 "Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie
sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor
periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22, alin. 3, constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
Programul: zilnic de la orele 16:00, in zilele lucratoare, sala de cursuri
Locatie: Sediul Camerei de Comert si Industrie Mures
Lectori: inspectori Burdeti Daniela, Nistor Lina, Nistor Viorica,
Stefanescu Danut din cadrul AJPM si GM.
Certificatele de absolvire als cursurilor sunt emise sub egida MMFES
si MEC si au suplimente descriptive ce cuprind competentele
profesionale dobandite, inclusiv referitor la gestionarea deseurilor.
Pentru inscriere trebuie aduse din timp urmatoarele acte:
� Copie xerox dupa actul de identitate/certificat de casatorie daca e cazul
� Copie xerox dupa diploma studiilor doveditoare conditiei de
participare
� Adeverinta de la medicul de familie
Informatii si inscrieri, zilnic intre orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mures,
din Tg.-Mures, str. Primariei nr. 1, la numerele de telefon: 0265 26.92.18,
fax: 0265 26.92.19, mobil 0722 72.87.47, 0740 25.09.00, e-mail:
formare@cciams.ro, cursuri@cciams.ro sau www.cciams.ro
ALTE CURSURI:
� INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE � 40 ORE
� CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL P.S.I. �136 ORE
� INSPECTOR IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA �
40/80 ORE
� EXPERT ACHIZITII PUBLICE � 30 ORE
� AUDITOR DE MEDIU � 40 ORE
� AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII � 40 ORE
� AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA � 40 ORE
� MANAGER DE PROIECT � 60 ORE
� INSPECTOR PROTECTIE CIVILA � 136 ORE

Lasă un comentariu