MUNICIPIUL TARGU-MURES organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi de muncitor la Casa de Oaspeti din cadrul Serviciului Public de Utilitati Municipale

- 2 POSTURI DE MUNCITOR (OSPATAR)
Conditii de participare:
- studii medii
- curs de calificare de ospatar
- prezinta avantaj experienta in meseria de ospatar
Proba practica va avea loc la sediul Casei de Oaspeti, str. Plutelor
nr. 2, Targu-Mures, in data de 4 aprilie 2014, ora 10.
Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 31 martie 2014,
ora 12.00, la camera 87 si vor contine documentele prevazute la art. 6
din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 286/2011.
Conditiile de participare la concurs si actele solicitate pentru dosarul
de inscriere se afiseaza la sediul institutiei si pe site-ul institutiei:
www.tirgumures.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Directia Comunicare,
Proiecte cu finantare internationala si Resurse Umane, camera 39,
telefon 0365 - 80.18.66, intre orele 8.00-14.00.

Primar,
dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu