MUNICIPIUL TARGU-MURES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de director la Caminul pentru persoane varstnice din Targu-Mures

Conditii specifice:
- absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul
stiintelor socio-umane, juridice, medicale, administrative sau
economice
- vechime cel putin 5 ani in munca si minim 2 ani experienta
in activitate manageriala, relevanta in domeniul protectiei
sociale
Concursul va avea loc la sediul Municipiului Targu-Mures,
P-ta Victoriei nr. 3, Targu-Mures, in data de 14 mai 2014, ora 10.00 �
proba scrisa si in data de 16 mai 2014, ora 12.00 - interviul.
Dosarele de concurs se vor depune pana la data de
11 aprilie 2014, ora 12.00, la camera 87 si vor contine actele
prevazute la art. 6 din Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 286/2011.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Directia
comunicare, proiecte cu finantare internationala si resurse
umane, camera 39, telefon 0365-801866, intre orele 8.00 - 14.00.

Primar,
dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu