S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.

Se aduce la cunostinta publicului interesat organizarea dezbaterii
publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
pentru "Punct de lucru - Fabrica de bere Ungheni�, din orasul Ungheni
str. Principala 1/A, jud. Mures. Activitatea se incadreaza in Anexa nr. 1
la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.4 b)(ii)
"Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a
urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau
nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau hranei pentru
animale, din materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de
productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de
tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de
timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.�
Sedinta de dezbatere publica va avea loc la Ungheni, sala de la
etajul 4, in data de 9.04.2014, ora 16.00. Informatii privind impactul
potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicita emiterea
autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Mures din Tg.-Mures, str. Podeni nr. 10 si la
sediul SC Heineken Romania SA, Punct de lucru - Fabrica de bere
Ungheni din oras Ungheni, str. Principala 1/A, jud. Mures.
Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris
zilnic la sediul APM Mures, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00 � 14.00 si
vineri intre orele 9.00-12.00 sau electronic la adresa de e-mail:
office@apmms.anpm.ro, pana la data dezbaterii publice.

Lasă un comentariu