INVITATIE

Distribuie pe:

Scoala Doctorala de Studii
Literare din cadrul Universitatii
"Petru Maior� va invita, astazi, 25 martie
a.c., de la ora 12.00, in Aula Magna,
la ceremonia de decernare a
titlurilor de doctor absolventilor
Scolii doctorale (promotia 2013).
Mentionam ca tuturor absolventilor
de studii doctorale li s-a
atribuit titlul de doctor prin Ordin
de Ministru (in noiembrie 2013 si
ianuarie 2014).
Vor fi prezenti la ceremonie si vor
rosti alocutiuni: prof. univ. dr. Calin
Enachescu, rectorul Universitatii
"Petru Maior�, prof. univ. dr. Cornel
Sigmirean, presedintele Senatului
UPM, si prof. univ. dr. Iulian Boldea,
directorul Consiliului stiintific al
Scolii Doctorale de Studii Literare.

SCOALA DOCTORALA DE STUDII LITERARE �
DIN CADRUL UNIVERSITATII "PETRU MAIOR�
DIN TARGU-MURES

Universitatea "Petru Maior� din Targu-Mures a devenit, prin Ordinul
Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 667, din 28 martie 2007, Institutie
Organizatoare de Studii Universitare Doctorale, in domeniul Filologie.
Scoala doctorala de Studii Literare de la Universitatea "Petru Maior�
si-a inceput activitatea din anul universitar 2007-2008. Calitatea de
conducatori de doctorat a fost instituita prin Ordinul Ministrului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 1071 din 15.05.2007 pentru trei cadre
didactice: prof.univ.dr. Iulian Boldea, prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan,
prof. univ. dr. Cornel Moraru, ulterior alaturandu-se Scolii Doctorale si dl
conf. univ. dr. Dorin Stefanescu. Aceste cadre didactice coordoneaza
activitatea didactica si stiintifica a doctoranzilor in domeniul Filologie.
Scoala doctorala este o structura institutionala aflata in subordinea
Universitatii "Petru Maior� si reuneste toti conducatorii de doctorat din
domeniul filologiei. La nivelul Scolii doctorale s-a constituit un Consiliu
Stiintific, care e responsabil pentru organizarea si desfasurarea intregii
activitati de pregatire. Organizarea si gestionarea programelor
doctoranzilor inmatriculati la scoala doctorala se realizeaza in cadrul
Consiliului stiintific al Scolii Doctorale. Doctoratul se deruleaza pe baza
unui contract de studii doctorale, incheiat intre doctorand, conducatorul
de doctorat si I.O.S.U.D, in care sunt prevazute drepturile si
obligatiile fiecarei parti implicate in ciclul de studii universitare de
doctorat, in asa fel incat sa fie realizate standardele si principiile de
asigurare a calitatii. Studiile de doctorat se desfasoara in doua etape
fundamentale de pregatire: Programul de pregatire universitara
avansata, derulat pe baza planului de invatamant aprobat de Senatul
Universitatii "Petru Maior�, cu o durata de un semestru si Programul de
cercetare stiintifica, ce are o durata de 5 semestre, fiind organizat in
domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducatorul de doctorat.
In cadrul Scolii Doctorale functioneaza si un Laborator de studii
literare doctorale, unde sunt finalizate proiecte de cercetare, sunt
pregatite volume colective ale doctoranzilor, se desfasoara activitati
stiintifice. Pana in prezent, exista 46 de absolventi ai Scolii Doctorale de
Studii Literare, dintre care 33 sunt absolventi ai Scolii Doctorale ale
caror teze de doctorat au fost validate de catre Consiliul National de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare. In cadrul
Scolii Doctorale, unsprezece doctoranzi au fost implicati in trei proiecte
POSDRU, obtinand burse doctorale. De asemenea, un numar de sapte
doctoranzi si-au publicat tezele de doctorat, acestea fiind bine receptate
in mediul academic si literar romanesc. Sub egida Scolii Doctorale au
fost organizate doua conferinte cu participare internationala, care au
reunit peste 300 de doctoranzi, fiind editate, intre anii 2009-2013, trei
volume colective ale doctoranzilor. In anul 2013 au absolvit studiile
doctorale un numar de treisprezece doctoranzi, ale caror teze au fost
foarte apreciate de catre comisiile de sustinere.

Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA

Lasă un comentariu