MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agentia Nationala de Administrare Fiscala COMUNICAT DE PRESA 25 martie 2014: termen de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate aferenta veniturilor din inchiriere

Incepand din 01.01.2014, contribuabilii persoane
fizice care obtin venituri din inchiriere datoreaza,
indiferent de alte categorii de venit pe care le
realizeaza, pe langa impozit (16%) si contributie de
asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% din
baza lunara de calcul, care reprezinta diferenta dintre
venitul brut si cheltuiala deductibila determinata
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
Baza de calcul lunara pentru contributia de
asigurari sociale de sanatate datorata asupra
acestei categorii de venituri nu poate fi mai mica decat
un salariu de baza minim brut pe tara (incepand cu
data de 1 ianuarie 2014, 850 lei lunar si incepand cu
data de 1 iulie 2014, 900 lei lunar), daca acest venit
este singurul asupra caruia se calculeaza contributia
si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori
castigul salarial mediu brut (5x2.298 lei, conform art.
16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe
anul 2014 nr. 340/2013). In cazul depasirii limitelor
mentionate, contributia se calculeaza la nivelul acestora.
Contribuabilii care obtin venituri din inchiriere sunt
obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate
cu titlu de contributii sociale. Plata se efectueaza
trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru (25.03, 25.06, 25.09, 21.12).
Intrucat comunicarea deciziilor de impunere privind
platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari
sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea
folosintei bunurilor (formular 650) s-a realizat cu putin
timp inaintea primului termen de plata (25.03.2014),
contribuabilii vor avea in vedere efectuarea in termen
a acestei obligatii de plata.
In acest sens, acestia vor solicita inspectorilor de
la ghiseele unitatilor fiscale emiterea foilor de
varsamant privind suma datorata in contul
contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru
veniturile din cedarea folosintei bunurilor, sau, daca
nu se pot prezenta la ghiseele unitatilor fiscale, vor
achita suma datorata in contul "Contributii individuale
datorate de persoanele care realizeaza venituri din
cedarea folosintei bunurilor�. Codul IBAN corespunzator
contului se regaseste pe pagina web a ANAF,
www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Coduri IBAN/
Trezoreria judeteana... /Trezoreria operativa...
Informatii privind modul de calcul al contributiei pot
fi solicitate structurilor de asistenta contribuabili din
cadrul unitatilor fiscale, datele de contact ale acestora
fiind disponibile pe portalul web al DGRFP Brasov,
www.finantepublice.ro.
Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale atrage
perceperea, incepand cu ziua urmatoare scadentei,
pana la stingerea obligatiei de plata, a dobanzii de
0,03% pe zi de intarziere si a penalitatii de 0,02% pe zi
de intarziere.

BIROU DE COMUNICARE,
RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA

Lasă un comentariu