LICITATIE PUBLICA INCHIRIERE SPATII

I. Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu-Mures, str. Gh.
Marinescu nr. 38, Targu-Mures, jud. Mures, organizeaza, in temeiul
prevederilor art. 226, alin. (l) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011,
in data de 03.04.2014, ora 11.00, licitatie publica cu plic sigilat pentru
inchirierea spatiului temporar disponibil � "Casa de agrement� situata
in Complexul de Agrement si Sport "Muresul�, Targu-Mures, str.
Plutelor nr. 2, spatiu apartinand Universitatii de Medicina si Farmacie
din Targu-Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, in vederea desfasurarii
activitatii de alimentatie publica.

II. Obiectul contractului de inchiriere: "Casa de agrement� situata
in Complexul de Agrement si Sport "Muresul�, Targu-Mures, str.
Plutelor nr. 2. Proprietar (locator): Universitatea de Medicina si
Farmacie din Targu-Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, tipul de activitate:
alimentatie publica.

III. Termenul de inchiriere este de patru (4) ani, de la data inceperii
desfasurarii activitatii care face obiectul procedurii de inchiriere.

IV. Ofertele vor fi depuse pana la data de 03. 04.2014, ora 9.00, la
registratura Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu-Mures,
str. Gh. Marinescu nr. 38, in atentia Serviciului Aprovizionare/Achizitii.

V. Informatiile suplimentare pentru participarea la licitatie sunt
cuprinse in documentatia pentru organizarea si desfasurarea licitatiei
si caietul de sarcini, care se pot obtine in zilele de luni pana vineri,
intre orele 11.00-14.00, de la Directia Administrativa, Serviciul
Aprovizionare/Achizitii al Universitatii de Medicina si Farmacie din
Targu-Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, Targu-Mures.

VI. Informatii la telefoanele 0265-215.551, int.128 si 0265-213.533.

Lasă un comentariu