Comuna Vanatori, cu sediul in localitatea Vanatori, str. Principala nr. 43, judetul Mures, avand Codul Fiscal 5902721

organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, la sediul Primariei,
in data de 11 aprilie 2014, ora 11,00, in vederea inchirierii unor trupuri de
pasune disponibile.
Pot participa la licitatie crescatori de animale din cadrul colectivitatii
locale, care vor depune la compartimentul agricol al primariei
documente care atesta faptul ca animalele din speciile bovine, ovine,
caprine si ecvidee pentru care care solicita suprafete de pajisti sunt
inscrise in R.N.E.
Persoanele interesate pot ridica caietul de sarcni si regulamentul de
organizare si functionare a licitatiei incepand cu data de 21. 03. 2014.
Cererile de inscriere la licitatie de pot depune pana la data de 09
aprilie 2014 orele 15,00 la registratura primariei comunei Vanatori.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei si nu se restituie.
Garantia de participare este de 10 % din contravaloarea chiriei anuale
a trupului de pasune pentru care se liciteaza (calculata la pretul de
pornire de 100 lei/ha/an inmultit cu nr. de hectare care formeaza trupul)
si poate fi constituita prin depunere in numerar la casieria primariei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 100 lei/ha/an.
Durata de inchiriere a suprafetelor de pasune este de maxim 5 ani.
In caz de neadjudecare a unor suprafete de pasune, licitatia se
repeta saptamanal, in ziua de vineri, la aceeasi ora, 11,00.

Lasă un comentariu