S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Sucursala Medias,
prin Totan Costel, titulara a proiectului "Instalatie tehnologica
de suprafata la sonda 1 Cris�, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Mures, in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat � propus
a fi amplasat in extravilanul localitatii Danes, judetul Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, str. Podeni
nr. 10, in zilele de luni-joi, intre orele 9-14, si vineri, intre orele
9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet
www.apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Lasă un comentariu