ANUNT

Municipiul Targu-Mures anunta, pentru anul 2014, concurs de proiecte
pentru finantarea nerambursabila a programelor/proiectelor culturale.
Ghidul de finantare si cererile de finantare se gasesc pe pagina
de web: www.tirgumures.ro (informatii suplimentare, la telefon 036588.20.66 - persoana de contact: Sztancs Erzsebet).
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare pentru anul
2014 este 10 aprilie.

Primar,

Lasă un comentariu