ANUNT DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finantari nerambursabile
pentru activitati nonprofit de interes general
sesiunea I

1. Autoritatea contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,
cod fiscal 4323535, cu sediul in P-ta Primariei nr. 7, telefon 0265/44.34.00,
0265/44.61.12, fax. 0265/44.63.12 si e-mail: office(5),primariatarnaveni .ro.

2. Reglementari legale privind acordarea finantarii nerambursabile:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

- Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr. 14/2014
privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului
Tarnaveni pentru anul 2014.

3. Domeniile pentru care se acorda finantare nerambursabila:
- sport;

- cultura, educatie, stiinta;

- asistenta sociala.

4. Sumele aprobate pe anul 2014 � sesiunea I, pe domenii:

- sport: 30.000 lei

- cultura, educatie, stiinta: 40.000 lei

- asistenta sociala: 30.000 lei

5. Durata finantarii nerambursabile pentru activitati nonprofit de
interes general:

- anul 2014

6. Solicitarea documentatiei de finantare nerambursabila:

- Documentatia de finantare nerambursabila se poate descarca de
pe site-ul Primariei municipiului Tarnaveni www.primariatarnaveni.ro
(Sectiunea: Informatii cetateni � Legea 350/2005), incepand cu data
de 13.03.2014.

7. Autoritatea finantatoare va organiza un seminar de informare si
clarificare pentru potentialii beneficiari, in data de 3.04.2014, ora 12.00,
la sediul Primariei municipiului Tarnaveni, cam. 6.

8. Depunerea documentatiei:

- Solicitantul va depune documentatia la Registratura Primariei
municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei nr. 7, camera 23, pana la data de
17.04.2014, ora 14.00.

9. Evaluare si selectia proiectelor depuse de asociatii si fundatii, in
vederea obtinerii finantarii nerambursabile, se va face de catre Comisia
de evaluare si selectionare, constituita potrivit HCL si Dispozitiei
Primarului.

10. Comisia de evaluare si selectionare, va comunica, la incheierea
procedurii de evaluare si selectionare, in scris, solicitantilor
neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati,
nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

Primar,

Lasă un comentariu