ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

Programul Operational Sectorial
"Cresterea Competitivitatii Economice�
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra�

Anunt privind finalizarea proiectului
"Competitivitate si dezvoltare informatica
a societatii prin upgradarea tehnologiei TIC�

Valenii de Mures, 08.03.2014

SC EUCALIPT PRODCOM SRL , cu sediul in localitatea Reghin, strada
Libertatii nr. 16, bloc 16, garaj 20, judetul Mures, cod 545300 a finalizat,
proiectul "Competitivitate si dezvoltare informatica a societatii prin
upgradarea thnologiei TIC� avand codul SMIS 41821, co-finantat prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de
finantare nr. 1057/311/12.11.2013 incheiat cu Ministerul pentru
Societatea Informationala in calitate de Organism Intermediar in numele
si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii
Economice�.Valoarea totala a proiectului este de 75.437,88 lei, din care
asistenta financiara nerambursabila este de 51.648,30 lei.
Proiectul s-a implementat in localitatea Valenii de Mures, strada
Principala nr. 96, jud. Mures, pe o durata de 4 luni.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Bratian Dinu

Functie: Administrator

Tel. 0040744592317, Fax: -, e-mail: eucaliptprodcom@yahoo.com

Lasă un comentariu