JUDETUL MURES „ MUNICIPIUL REGHIN

P-ta Petru Maior, nr. 41, cod: 545300
Cod Fiscal: 3675258
Web: www.primariareghin.ro

Telefon: 0265-511112
Fax: 0265-512542
E-mail: office@primariareghin.ro

ANUNT

Conform anuntului publicat in M. Of. al Romaniei, partea a VI-a, nr. 40/
04.03.2014, Municipiul Reghin, P-ta Petru Maior, nr. 41, Reghin, judetul Mures,
telefon 0265 51.11.12, fax 0265 51.25.42, email office@primariareghin.ro., face
cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila
pentru anul de executie financiara 2014.

1. Reglementari legale privind finantarea nerambursabila:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

- Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de
la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de
interes local, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Reghin Nr. 31/2014.

2. Programul anual a finantarilor nerambursabile de la bugetul local
al Municipiului Reghin pentru anul 2014 cuprinde urmatoarele domenii,
cu titlu exemplificativ: culturale; de implementare a programelor sportive;
de educatie civica; de protectie a mediului; pentru cultele religioase;
activitati de tineret.

Suma totala alocata: 107.400 lei.

3. Termenul limita de depunere a proiectelor: 14 martie 2014, ora 14.00.
Autoritatea finantatoare reduce termenul de depunere a solicitarilor,
de la 30 de zile la 15 zile, cu scopul accelerarii procedurii de selectie
fundamentat pe necesitatea demararii proiectelor persoanelor juridice
fara scop lucrativ care solicita finantare de la bugetul local al
Municipiului Reghin.

Proiectele se depun la sediul Primariei municipiului Reghin, P-ta. Petru
Maior, nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a Cetateanului).
Evaluarea documentelor si a proiectelor se va face incepand cu data
de 17 martie 2014.

4. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile, Criteriile
generale si specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului,
Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes
local, se pun la dispozitia solicitantilor la sediul Primariei municipiului
Reghin sau pe site-ul institutiei http://www.primariareghin.ro.

BIROUL DE PRESA AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI REGHIN

Lasă un comentariu