FINALIZAREA PROIECTULUI "MODERNIZARE RETEA STRADALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TARGU-MURES „ TRANSA I

Primaria Municipiului Targu-Mures, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea
proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu-Mures � Transa I�
finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, axa prioritara 1 "Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor � poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie
1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana�, cod SMIS 28213.

Obiectivul proiectului a fost acela de a imbunatatii infrastructura de transport la nivelul
municipiului Targu-Mures, in vederea facilitarii mobilitatii populatiei, a bunurilor si serviciilor,
prin modernizarea si reabilitarea a 19 strazi existente din municipiu. S-a urmarit ca la nivel
local, municipiul Targu-Mures sa prezinte o destinatie mult mai atractiva in vederea
asigurarii unui trai mai bun, de atragere a investitiilor si de reducere a impactului negativ
asupra mediului inconjurator.

Principalele rezultate obtinute la finalizarea proiectului sunt:

� Reabilitarea a 19 strazi din cadrul municipiului;

� Imbunatatirea conditiilor de trafic din municipiu;

� Fluidizarea traficului pe una din cele mai aglomerate rute de iesire din oras, pe directia
Cluj-Napoca;

� Scaderea nivelului poluarii fonice si chimice a mediului pe strazile din interiorul
orasului;

� 12,095 km sistem rutier reabilitat;

� Trotuare reabilitate pe o suprafata de 31.769 m2;

� Parcari stradale reabilitate pe o suprafata de 7.135 m2;

� Statii de autobuz reabilitate pe o suprafata de 817 m2.

Proiectul "MODERNIZARE RETEA STRADALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TG.-MURES
� TRANSA I�, finantat prin Programul Operational Regional a fost implementat de
catre Primaria Municipiului Targu-Mures si a avut o valoare totala de 33.547.611,96
lei, din care 25.315.509,22 lei reprezinta finantare nerambursabila. Programul
Operational Regional este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Aministratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management, iar la
nivel regional de catre ADR Centru, organism intermediar al programului ce a
monitorizat implementarea acestui proiect.

Data publicarii: 27 februarie 2014

Lasă un comentariu