Motivele pentru care Legea descentralizarii a fost declarata neconstitutionala!

Distribuie pe:

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), luata pe 10 ianuarie
a.c., prin care a fost declarata, cu unanimitate de voturi,
neconstitutionala Legea descentralizarii, a fost publicata in
Monitorul Oficial nr. 123, din 19 februarie 2014.
Conform acestei decizii,
Curtea Constitutionala a
retinut incalcarea principiului
autonomiei locale,
in privinta trecerii bunurilor
din domeniul privat al statului
in domeniul privat al
unitatilor administrativteritoriale,
fara exprimarea
consimtamantului autoritatilor
administratiei publice locale (judetene); incalcarea regimului
constitutional al proprietatii, in privinta transferului masiv de bunuri
din domeniul public-privat al statului in domeniul public-privat al
unitatilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la regulile de drept
comun, fara o identificare conform legilor in vigoare a bunurilor in
cauza; incalcarea exigentelor de claritate, precizie si predictibilitate
a legii, prin reglementarea contradictorie a drepturilor care
se transfera (constituie) prin lege; lipsa de corelare cu ansamblul
normativ din care sunt preluate competentele descentralizate;
reglementarea unor structuri descentralizate, carora nu le este
conferita nicio atributie (de exemplu, comisiile judetene ale
monumentelor istorice) cu mentinerea in paralel a structurilor care
au format obiectul descentralizarii (comisiile zonale ale monumentelor
istorice), si incalcarea principiului legalitatii, prin nerespectarea
cadrului legal in materia proprietatii.
In plus, Curtea Constitutionala a constatat ca Legea descentralizarii
nu respecta prevederile constitutionale: in modul de
organizare al structurilor pentru pescuit si acvacultura; in faptul ca
nu prevede sanctiunea aplicabila conducatorilor directiilor de
sanatate publica, de la data aparitiei conflictului de interese
(incompatibilitati), si in modul de organizare ale unor institutii din
domeniul transportului.

Lasă un comentariu